Învață online
oricând, de oriunde,
pentru o carieră de
succes în HR!

Termenele de înregistrare în ReviSal

În activitatea de resurse umane, cu precădere în cea de administrare de personal, programul ReviSal joacă un rol cheie. Tocmai de aceea, ne-am propus sa completăm articolul Înființarea, completarea și transmiterea Registrului General de Evidență a Salariaților cu alte informații foarte importante .

Așa că astăzi vom continua discuția despre ReviSal sau Registrul General de Evidență a Salariaților, insistând asupra datelor care trebuie înregistrate, dar mai ales asupra termenelor în care datele trebuie operate în Revisal și transmise Inspectoratului Teritorial de Muncă. 

Reamintim că ReviSal este un soft care cuprinde toate contractele de muncă în derulare și în care sunt adăugate toate modificările aduse contractelor de muncă: suspendări, măriri, schimbări ale locului muncii, noi angajări, încetări ale raporturilor de muncă etc.. Mai multe detalii despre acesta poți găsi aici.

Ce informații trebuie adăugate în ReviSal ?

Potrivit Art. 3, alin. 2 din Hotărârea nr. 905/2017, următoarele categorii de informații trebuie să apară în Registrul General de Evidență a Salariaților:

  • Datele de identificare ale angajatorului (persoană fizică, juridică, instituție, autoritate publică sau orice altă entitate care angajează personal): denumire, cod unic de identificare (CUI), cod de identificare fiscală (CIF), sediul social și numele împreună cu prenumele reprezentantului legal în cazul persoanelor juridice; pentru persoanele fizice, vor fi necesare: numele, prenumele, codul numeric personal (CNP) și domiciliul;
  • Datele de identificare ale angajaților: nume, prenume, CNP, cetățenia și țara de proveniență;
  • Data încheierii contractului de muncă și data începerii activității;
  • Funcția/ ocupația conform Clasificării ocupațiilor din România (COR);
  • Tipul contractului individual de muncă;
  • Durata contractului (determinată/ nedeterminată);
  • Durata timpului de muncă și repartizarea sa (pentru contractele cu timp parțial);
  • Salariul de bază brut, împreună cu toate sporurile, indemnizațiile sau alte adaosuri conform contractului individual sau colectiv de muncă;
  • Datele de identificare ale utilizatorului (pentru contractele de muncă temporare);
  • Data transferului și datele de identificare ale angajatorului la care se va realiza transferul (conform Art. 90, Alin. 9 din Legea 188/1999);
  • Data preluării prin transfer împreună cu datele de identificare ale angajatorului de la care se va face transferul (în conformitate cu Art. 90, Alin. 9 din Legea 188/1999 și cu Art. 32 din Legea-cadru nr. 153/2017);
  • Data la care va începe și data la care se va încheia detașarea împreună cu datele de identificare ale angajatorului la care se va realiza detașarea;
  • Data de început și de data încetării în cazul detașărilor transnaționale (potrivit Legii nr. 16/2017), statul în care se va face detașarea, denumirea beneficiarului/ utilizatorului la care se va face detașarea împreună cu natura activității;
  • Data de început și cea de final în cazul detașărilor în statele din afara Uniunii Europene, statul în care se va face detașarea, denumirea beneficiarului/ utilizatorului la care se va face detașarea împreună cu natura activității;
  • Perioadele și cauzele de suspendare ale contractului de muncă cu excepția suspendărilor în baza certificatelor medicale;
  • Data și temeiul legal al încetării contractului de muncă.

Termene de înregistrare și transmiterea datelor către ITM

Toate aceste informații trebuie înregistrate în ReviSal în conformitate cu  documentele întocmite (contract de muncă, act adițional, decizie de suspendare, decizie de încetare, etc) și cu respectarea termenelor prevăzute de  H. 905/2017. Aceste termene le-am inclus într-un INFOGRAFIC detaliat (click pentru descărcare), pe care suntem bucuroși să ti-l punem la dispoziție.

În acest INFOGRAFIC poți vedea, de exemplu, că :

 • un contract individual de muncă trebuie înregistrat cel mai târziu cu o zi înainte de începerea activității în baza contractului de muncă, sau că
 • modificarea salariului, se face in mod excepțional în 20 de zile lucrătoare de la producerea modificării.

Foarte important, un alt aspect de care trebuie să ții cont, este acela că datele înregistrate în ReviSal trebuie transmise si către ITM, cu respectarea acelorași termene cuprinse în INFOGRAFICUL de mai jos. Fără acest demers, completarea Registrului de Evidență a Salariaților nu are nicio valoare, iar angajatorul poate primi amendă. Poți vedea care sunt modurile de transmitere către ITM a registrului în articolul Înființarea, completarea și transmiterea Registrului General de Evidență a Salariaților.

Nerespectarea termenelor poate duce la amenzi de până la 8000 de lei!

În același timp, potrivit Art. 13, Alin.1 din Ordonanța nr. 2/2001, „aplicarea sancțiunii amenzii contravenționale se prescrie în termen de șase luni de la data săvârșirii faptei”. Cu alte cuvinte, dacă angajatorul înregistrează cu întârziere în ReviSal anumite date și primește un control de abia după șase luni de la acea înregistrare întârziata, acesta nu va mai putea primi amendă deoarece aplicarea amenzii s-a prescris. Dacă însă, controlul va avea loc în cele șase luni de la înregistrare, angajatorul poate primi amendă pentru întârzierea înregistrării datelor.

În încheiere, mai dorim să adăugam 3 aspecte importante de care trebuie să ții cont :

  1. Trebuie să acorzi o atenție sporită termenelor. Pentru unele date avem termene exprimate în zile calendaristice, iar pentru altele în zile lucrătoare, după cum se poate observa chiar din exemplele de mai sus;
  2. Salariatul are dreptul să primească un extras din ReviSal atât la cerere, cât și la încetarea contractului individual de muncă, în mod automat și obligatoriu, potrivit art. 7 alineatele 5 si 6 din H. 905 / 2017.
  3. Datele din ReviSal se păstrează în condiții corespunzătoare, care să asigure securitatea datelor, precum și respectarea prevederilor legale privind protecția datelor cu caracter personal, timp de 50 de ani, potrivit art. 7 alin. 7 din H. 905/2017 coroborat cu art. 25 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Sperăm ca acest articol să îți clarifice nedumeririle cu privire la Registrul de Evidență a Salariaților. Pentru mai multe noutăți ne poți urmări și pe Facebook: https://www.facebook.com/CursuriHR.

Infografic ReviSal


Termene inregistrare REVISAL

Daca ți-a placut distribuie!


DESPRE AUTOR

Misiunea mea este să te ajut să dobândești un set valoros de informații, care să îți ofere oportunitatea unui urcuș profesional ușor și mult mai rapid.Experiența profesională, dar și o amplă activitate de cercetare a legislației, a lucrărilor de specialitate, a deciziilor curților de apel din România și, nu în ultimul rând, a deciziilor Curții de Justiție a UE, m-au făcut să realizez necesitatea existenței unei platforme dedicate specialiștilor în Resurse Umane.

Andreea Pop

Articole asemanatoare

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>