Învață online
oricând, de oriunde,
pentru o carieră de
succes în HR!

OBLIGAȚIILE ANGAJATORULUI FAȚĂ DE AJOFM / AMOFM

Tot ce trebuie să știi despre declararea locurilor de muncă

După cum vei afla din acest video, Cele 19 obligații ale angajatorilor, printre îndatoririle oricărui angajator se numără și comunicarea locurilor de muncă vacante și a ocupării acestora agențiilor pentru ocuparea forței de muncă.

În articolul de astăzi, ne-am propus să explicăm : 

 • ce se înțelege la modul practic prin loc de muncă vacant;
 • care sunt modalitățile prin care angajatorul poate comunica agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene/ a municipiului București locurile de muncă vacante, dar și ocuparea acestora și termenele în care comunicarea trebuie făcută;
 • corespondența care trebuie să existe între informațiile pe care le declarăm prin cele două anexe și clauzele contractului individual de muncă /  fișa postului care se întocmesc ulterior;
 • consecințele declarării locurilor de muncă vacante, cât și 
 • obligația angajatorului de a declara și încadrarea în muncă a șomerilor.

Astfel încât să găsești aici toate informațiile de care ai nevoie cu privire la acest subiect.

Fă totul ca la carte !

Ce posturi intră în categoria locurilor de muncă vacante ?

Sintagma „locuri de muncă vacante” se referă la locurile de muncă nou create, dar și la cele care devin disponibile ca urmare a încetării raporturilor de muncă.

Așadar, potrivit Art. 10 din Legea nr. 76/2002, angajatorii au:

   • obligația comunicării tututor locurilor de muncă vacante agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene/ a municipiului București (în funcție de locația sediului social/ a domiciliului), în termen de cinci zile lucrătoare de la momentul în care acestea au fost create sau au devenit disponibile, precum și
   • obligația comunicării ocupării acestora în termen de o zi de la data ocupării lor .

Potrivit art. 3, Alin. 5 din Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, termenul de o zi se împlinește la sfârșitul primei zile lucrătoare, ora 24:00, următoare datei în care s-a ocupat locul de muncă.

Locuri de muncă vacante

Termen declarare către agențiile judetene pentru ocuparea forței de muncă

Comunicarea locurilor de muncă vacante

5 zile lucrătoare de la vacantarea / crearea postului

Ocuparea posturilor vacante

1 zi de la ocuparea postului – termen care se împlinește la sfârșitul primei zile lucrătoare, ora 24:00, următoare datei în care s-a ocupat locul de muncă.

Care sunt situațiile pe care le întâlnim în practică ?

 1. Încetare raporturi de muncă titular = loc de muncă disponibil (vacant) = obligație de comunicare

Ne putem întreba: în cazul în care încadrarea unui salariat pe locul ocupat de salariatul demisionar se face în aceeași zi în care raporturile de muncă cu acesta din urmă încetează, mai avem obligația comunicării locului de muncă agenției pentru ocuparea forței de muncă, având în vedere că acel post nu a fost efectiv neocupat nici măcar 1 zi ? 

Ei bine, da! Având în vedere că prin loc de muncă vacant se înțelege și postul care a devenit disponibil pentru un alt salariat, ca urmare a încetării contractului de muncă al predecesorului, nu contează că a fost ocupat imediat, el va fi comunicat agenției pentru ocuparea forței de muncă.

În cazul în care, postul se ocupă imediat, angajatorul va putea comunica în aceeași zi, agenției pentru ocuparea forței de muncă de care aparține:

 • atât locul de muncă vacant, cu posibilitatea de a menționa că nu dorește mediere, ocuparea postului făcându-se din baza proprie sau comunicând odată cu anexa 1A (transmitere locuri vacante) și înștiințarea privind încadrarea în muncă a persoanei selectate,
 • cât și ocuparea acestuia prin comunicarea anexei 1B (transmitere ocupare locuri vacante).

2. Loc de muncă nou creat = obligație de comunicare

Legiuitorul prevede obligația comunicării tuturor locurilor de muncă nou create, fără să conteze, din nou, dacă acestea rămân o perioadă neocupate, după ce au fost create sau dacă au fost ocupate imediat.

 În practică, mai întâlnim și situația când titularul unui post demisionează, iar angajatorul încearcă să găsească un înlocuitor în timpul preavizului (care este de 20 – 45 de zile lucrătoare în funcție de postul ocupat și de ce s-a stabilit în cadrul contractului individual de muncă). Astfel, de multe ori, angajatul care urmează să părăsească un loc de muncă este substituit înainte de încetarea contractului său de muncă.

În aceasta situație, salariatul înlocuitor va fi încadrat pe un loc de munca nou creat. Acest nou loc de muncă trebuie declarat în cel mult cinci zile lucrătoare de la crearea lui, dar nu mai târziu de ziua începerii activității noului salariat. Tot atunci se va putea declara și ocuparea sa.    

În ceea ce privește postul salariatului demisionar, acesta trebuie desființat în ziua încetării contractului său de muncă. În caz contrar, el va deveni loc de muncă vacant și va trebui comunicat agenției pentru ocuparea forței de muncă. 

Astfel, realizăm că în spatele oricărei persoane pe care o angajăm, se află fie un loc de muncă disponibil ca urmare a încetării contractului individual de muncă unui alt salariat, fie un loc de muncă nou creat, care trebuie comunicat în maxim 5 zile lucrătoare de la data vacantării sau creării. De asemenea, în termen de 1 zi de la data ocupării, angajatorul va comunica agenției pentru ocuparea forței de muncă și ocuparea locului de muncă respectiv.

Cum se realizează comunicarea locurilor de muncă vacante și ocuparea acestora ?

Conform Art. 3, Alin. 2 din Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 76/2002, există două modalități de transmitere a acestor informații către agențiile pentru ocuparea forței de muncă:

a)     Pe suport hârtie, prin completarea anexei nr. 1A (transmitere locuri vacante) sau anexei nr. 1.B (transmitere ocuparea locurilor vacante) și depunerea la sediul agenției pentru ocuparea forței de muncă în a cărei rază angajatorul își are sediul sau domiciliul;

b)     Completarea și transmiterea către agențiile pentru ocuparea forței de muncă a anexei nr. 1A (transmitere locuri vacante) sau anexei nr. 1.B (transmitere ocuparea locurilor vacante), în funcție de ceea ce dorim să comunicăm, în format electronic: pe suport magnetic, e-mail sau serviciul online pus la dispoziție de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM).

Este important să reții că, indiferent dacă angajarea candidaților se face prin canale proprii, comunicarea locurilor de muncă vacante, precum și ocuparea acestora, sunt obligatorii pentru orice angajator. În cazul nerespectării acestei obligații, angajatorii pot fi sancționați cu amendă de la 3.000 RON la 5.000 RON.

Informațiile cuprinse în anexe trebuie să fie aceleași din C.I.M. și din fișa postului !

Anexa 1A (transmitere locuri vacante) și anexa 1.B (transmitere ocuparea locurilor vacante) comunicate agenției pentru ocuparea forței de munca (în cazul comunicării pe e-mail, nu uita să ceri număr de înregistrare), se vor adăuga la dosarul de personal al salariatului încadrat pe postul respectiv.

Acestea trebuie să corespundă atât cu clauzele contractuale din C.I.M., cât și cu descrierea din fișa postului. Mai precis, detaliile cu privire la condițiile de angajare (vechime, studii), tipul contractului de muncă, norma, salariul, transmise către A.J.O.F.M. prin Anexa 1A (transmitere locuri vacante) trebuie să fie aceleași din C.I.M. și din fișa postului.

Ce urmează după comunicarea locurilor de muncă vacante ?

După comunicarea locurilor de muncă vacante, agenția pentru ocuparea forței de muncă va putea să identifice persoanele șomere care corespund cerințelor posturilor vacante (în perioada de valabilitate a ofertei specificată de angajator, care poate varia între 1 zi și 45 de zile) și le poate trimite la sediul angajatorului pentru susținerea unui interviu.

Pe de altă parte, și persoanele șomere pot vedea posturile vacante publicate și pot contacta angajatorul în vederea susținerii unui interviu.

Candidații șomeri pot prezenta o dispoziție de repartizare la momentul interviului, document care arată că acel candidat este trimis de AJOFM. Ca răspuns, angajatorul va trebui să completeze înștiințarea privind încadrarea în muncă.

ATENȚIE! Angajatorii care au încadrat în muncă, conform legii, persoane din rândul beneficiarilor de indemnizații de șomaj au obligația de a anunța în termen de 3 zile agențiile pentru ocuparea forței de muncă la care aceștia au fost înregistrați.

Așadar, este important să întrebăm candidatul dacă este șomer (înregistrat la AJOFM și beneficiar al indemnizației de șomaj) și în cazul în care este, angajatorul va avea nu numai obligația să declare ocuparea locului de muncă vacant, ci și încadrarea în muncă a unui șomer prin completarea și transmiterea către AJOFM a înștiințării privind încadrarea în muncă.

Îți mulțumim că ai ales website-ul nostru pentru a te informa. Ți-a fost de folos acest articol?

 Pentru mai multe noutăți ne poți urmări și pe pagina noastră de Facebook: https://www.facebook.com/CursuriHR sau pe LinkedIn: https://www.linkedin.com/showcase/cursuri-hr-online/.

Daca ți-a placut distribuie!


DESPRE AUTOR

Misiunea mea este să te ajut să dobândești un set valoros de informații, care să îți ofere oportunitatea unui urcuș profesional ușor și mult mai rapid.Experiența profesională, dar și o amplă activitate de cercetare a legislației, a lucrărilor de specialitate, a deciziilor curților de apel din România și, nu în ultimul rând, a deciziilor Curții de Justiție a UE, m-au făcut să realizez necesitatea existenței unei platforme dedicate specialiștilor în Resurse Umane.

Andreea Pop

Articole asemanatoare

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>