Învață online
oricând, de oriunde,
pentru o carieră de
succes în HR!

Ce zile libere plătite se cuvin unui salariat într-un an calendaristic ?

Tu știi ce zile libere plătite se cuvin salariaților tăi ? În acest articol vorbim atât despre zile libere naționale și modul în care acestea se plătesc, despre zile libere plătite pentru evenimente familiale deosebite, cât și despre zile libere plătite, prevăzute pentru anumite situații de legislația națională.

Oricât de mult ne-ar plăcea meseria pe care o practicăm și echipa cu care lucrăm, cu toții avem nevoie și de odihnă fizică și refacerea capacității de muncă, dar și de timp pentru împlinirea unor rosturi familiale, spirituale și sociale.

Pe lângă concediul de odihnă, Codul Muncii prevede și sărbători legale, în mare parte religioase.  Acestea sunt zile declarate ca fiind nelucrătoare pentru ca salariații să poată comemora, așa cum considera, sfântul sau evenimentul în memoria căruia aceea zi a fost declarată zi de sărbătoare națională.

Care sunt sărbătorile legale în România ?

Conform Art. 139, Alin. 1 din Codul Muncii următoarele zile sunt considerate sărbători legale în România:

– 1 și 2 ianuarie;
– 24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române;
– Vinerea Mare, ultima zi de vineri înaintea Paștelui;
– prima și a doua zi de Paști;
– 1 mai;
– 1 iunie;
– prima și a doua zi de Rusalii;
– Adormirea Maicii Domnului;
– 30 noiembrie – Sfântul Apostol Andrei cel Întai chemat, Ocrotitorul României;
– 1 decembrie;
– prima și a doua zi de Crăciun;
– două zile pentru fiecare dintre cele trei sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creștine, pentru persoanele aparținând acestora.

Legea 37 / 2020 aduce două elemente conexe de noutate, foarte importante : 

 • În primul rând, pentru salariații care aparțin de un cult religios legal, creștin, zilele libere pentru Vinerea Mare – ultima zi de vineri înaintea Paștelui, prima și a doua zi de Paști, prima și a doua zi de Rusalii se acordă în funcție de data la care sunt celebrate de acel cult.
 • În al doilea rand, salariații care au beneficiat de zilele libere pentru Vinerea Mare – ultima zi de vineri înaintea Paștelui, prima și a doua zi de Paști, prima și a doua zi de Rusalii, atât la datele stabilite pentru cultul religios legal, creștin, de care aparțin, cât și pentru alt cult creștin, vor recupera zilele libere suplimentare pe baza unui program stabilit de angajator.

Prin aceste doua elemente, legiuitorul dorește atât să dea posibilitatea salariaților de a beneficia de zile libere potrivit religiei sau cultului căruia îi aparțin, cât și să protejeze activitatea  economică a angajatorului. 

Salariații pot beneficia, astfel, de zile libere în Vinerea Mare (1 zi), de Paști (2 zile), de Rusalii (2 zile) atât la datele stabilite pentru cultul religios legal, creștin, de care aparțin, cât și pentru alt cult creștin, în total 10 zile libere, dar vor fi obligați sa recupereze 5 dintre ele pe baza programului stabilit de angajator.

Dacă prin specificul activității, salariații nu pot beneficia de aceste zile libere, atunci, li se va asigura compensarea timpului lucrat pe durata sărbătorilor legale în următoarele 30 de zile. În cazul în care activitatea nu permite nici acest lucru, cei care au lucrat în zilele de sărbătoare legală vor primi un spor de minim 100% din salariul de bază.

Dar cei care nu lucrează în aceste zile de sărbătoare, sunt oare plătiți ?

Ei bine, salariul se calculeaza în funcție de zilele lucrătoare din lună. Ziua declarată zi liberă națională nu influențează în vreun fel salariul salariatului pentru că este zi nelucrătoare. Dacă salariatul a lucrat toate zilele lucrătoare din lună, își va primi salariul întreg. În schimb, cei care lucrează în aceste zile nelucrătoare, dacă nu primesc zile libere ca și compensare, vor primi un spor de minim 100% din salariul de bază, așa cum am menționat deja.

Tot în Codul Muncii, la Art. 152, Alin. 1 și 2, se precizează că salariații au dreptul la zile libere plătite, altele decât cele alocate concediului de odihnă, pentru evenimente familiale deosebite. Acestea împreună cu numărul exact de zile libere plătite se stabilesc: prin lege, prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern. 

Ce zile libere plătite sunt stabilite prin lege ?

Zilele libere plătite prevăzute de legi, hotărâri sau ordonanțe sunt următoarele:

 1. Donarea de sânge (Hotărârea nr. 1364/ 2006) – 1 zi liberă

art. 11, lit. b. din H. 1364/ 2006

  • donatorul de sânge are dreptul să primească, la cerere, pentru fiecare donare efectivă,  o zi liberă de la locul de muncă, în ziua donării, în cazul donatorilor de sânge salariați;

2. Concediu paternal (Legea 210/ 1999): 5 – 15 zile lucrătoare 

art. 1 alin 2 si art. 4 alin. 1 din legea 210/ 1999

  • concediul paternal este de cinci zile lucrătoare, dar poate fi majorat cu zece zile lucrătoare dacă tatăl nou-născutului a obținut atestatul de absolvire al cursului de puericultură = cincisprezece zile lucrătoare.

art. 2 alin. 2 din legea 210/ 1999

  • concediul paternal se acordă, la cerere, în primele opt săptămâni de viață ale copilului.

art. 4 alin. 2 din legea 210/ 1999

  • tatăl poate beneficia de cele 10 zile în plus ca urmare a cursului  de puericultură o singură dată (pentru un singur copil).

art. 2 alin. 3 legea 210/ 1999

  • indemnizația pentru concediul paternal se plătește din fondul de salarii al unității și este egală cu salariul corespunzător perioadei respective.

3. Timp liber plătit în limita a  maximum 40 de ore/ an în cazul adopției (Legea 57/ 2016): 40 de ore / an

Art. 465   alin. 1 din legea 57/ 2016 

  • obligația angajatorilor de a acorda salariatului sau, după caz, salariaților soț și soție care adoptă, timp liber pentru efectuarea evaluărilor impuse de obținerea atestatului și realizarea potrivirii practice, fără diminuarea drepturilor salariale, în limita a maximum 40 de ore pe an. 

Art. 465  alin. 2 din legea 57/ 2016

  • Timpul liber se acordă pe baza cererii solicitantului, la care se anexează calendarul întâlnirilor sau, după caz, programul de vizite, întocmite de direcția competentă.

4. Zile libere plătite pentru supravegherea copiilor (OUG 147 / 2020):

Art. 1 alin 1 din OUG 147 / 2020

  • Se acordă zile libere plătite unuia dintre părinți pentru supravegherea copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, unde aceștia sunt înscriși, ca urmare a rezultatului anchetei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, efectuată de direcția de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București, și având în vedere hotărârile comitetului județean pentru situații de urgență, respectiv Comitetului pentru Situații de Urgență al Municipiului București.

Art. 1 alin. 2  și art. 2 alin. 1 din OUG 147 / 2020

  • Zilele libere se acordă numai părinților care au copii cu vârsta de până la 12 ani, înscriși în cadrul unei unități de învățământ sau au copii cu dizabilități cu vârstă de până la 26 ani, înscriși în cadrul unei unități de învățământ, pe toată perioada în care se decide limitarea sau suspendarea activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară.

Art. 1 alin. 6 din OUG 147 / 2020

  • Zilele libere nu se acordă în cazul în care unul dintre părinți, se află în una sau mai multe dintre următoarele situații:

a) este în concediul de creștere copil

b) este asistentul personal al unuia dintre copiii aflați în întreținere;

c) se află în concediu de odihnă/concediu fără plată;

d) are raportul de muncă suspendat pentru întreruperea temporară a activității angajatorului, 

e) nu realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din activități independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3 alin. 1 și alin. 2 din OUG 147 / 2020

  • Indemnizația pentru fiecare zi liberă acordată este în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut pe țară. Indemnizația este în sumă brută și este supusă impozitării și plății contribuțiilor de asigurări sociale, de asigurări sociale de sănătate, precum și plății contribuției asiguratorii pentru muncă.

5. 16 ore plătite  pentru salariatele însărcinate în vederea efectuării consultațiilor prenatale (Ordonanța de urgență nr. 96/2003) : 16 ore / lună

Art. 15 din OUG 96/2003

  • Angajatorii au obligația de a acorda salariatelor gravide dispensă pentru consultații prenatale, în cazul în care investigațiile se pot efectua numai în timpul programului de lucru, fără diminuarea drepturilor salariale.

6. Câte 1 zi liberă pentru fiecare doză de vaccin anti-Covid (Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19):

Art. 21 prim din Legea 55/2020

(1) Persoanele care se vaccinează împotriva COVID-19 beneficiază, la cerere, de următoarele drepturi: a) câte o zi liberă plătită, care nu se include în durata concediului de odihnă, pentru fiecare doză de vaccin efectuată, în cazul angajaților din sistemul public și privat;

(3) Beneficiază de drepturile prevăzute la alin. (1) și unul dintre părinți sau reprezentantul legal al copilului cu vârsta de până la 18 ani, precum și al persoanei cu dizabilități cu vârsta de până la 26 de ani, în ziua vaccinării copilului, respectiv a persoanei cu dizabilități.

Ce alte zile libere plătite pentru evenimente familiale deosebite mai poate stabili angajatorul ?

Pe lângă zilele libere plătite stabilite prin lege, angajatorul prin Regulamentul intern poate veni și el în sprijinul salariaților prin acordarea de zile libere astfel încât aceștia să poată participa la evenimente familiale deosebite fără să recurgă, de exemplu, la concediul de odihnă sau la concediu fără plată. 

Contractul Colectiv de Muncă la nivel național valabil din perioada 2007 – 2010 prevedea o serie de evenimente familiale deosebite, după cum urmează :

a) căsătoria salariatului – 5 zile; 

b) căsătoria unui copil – 2 zile; 

c) naşterea unui copil – 5 zile + 10 zile dacă salariatul a urmat un curs de puericultură (în cazul tatălui); 

d) decesul soţului, copilului, părinţilor, socrilor – 3 zile; 

e) decesul bunicilor, fraţilor, surorilor – 1 zi; 

f) donatorii de sânge – conform legii; 

g) la schimbarea locului de muncă în cadrul aceleiaşi unităţi, cu mutarea domiciliului în altă localitate – 5 zile.

De aici și confuzia multor salariați care cred ca li cuvin aceste zile libere, mai ales că mulți angajatori le-au păstrat întocmai până în prezent, deși respectivul Contract Colectiv de Muncă la nivel național nu mai este aplicabil încă din 2010.

Subliniem însă că angajatorul poate sa stabilească prin Regulamentul Intern acele evenimente pentru care el este dispus sa acorde zile libere salariaților săi precum și câte zile este dispus sa acorde, fără să țină cont de prevederile CCM-ului amintit. 

Nu uita că Regulamentul Intern trebuie adus la cunoștința salariaților, inclusiv modificările aduse acestuia.

O bună comunicare între salariat și angajator va ajuta la construirea unei relații bazate pe încredere și respect reciproc.

Îți mulțumim că ai ales website-ul nostru pentru a te informa. Ți-a fost de folos acest articol?

 Pentru mai multe noutăți ne poți urmări și pe pagina noastră de Facebook: https://www.facebook.com/CursuriHR sau pe LinkedIn: https://www.linkedin.com/showcase/cursuri-hr-online/.

 

Daca ți-a placut distribuie!


DESPRE AUTOR

Misiunea mea este să te ajut să dobândești un set valoros de informații, care să îți ofere oportunitatea unui urcuș profesional ușor și mult mai rapid.Experiența profesională, dar și o amplă activitate de cercetare a legislației, a lucrărilor de specialitate, a deciziilor curților de apel din România și, nu în ultimul rând, a deciziilor Curții de Justiție a UE, m-au făcut să realizez necesitatea existenței unei platforme dedicate specialiștilor în Resurse Umane.

Andreea Pop

Articole asemanatoare

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>