Învață online
oricând, de oriunde,
pentru o carieră de
succes în HR!

Practica elevilor şi studenţilor

Dacă în articolele trecute am vorbit despre contractul individual de muncă, contractul de internship și contractul de ucenicie, astăzi te invităm să parcurgi informații utile despre practica elevilor și studenților care este reglementată de Legea 258/ 2007 privind practica elevilor și studenților.

Fă totul ca la carte !

Să începem cu începutul:

Ce este practica elevilor și studenților ?

Conform Art. 1 din Legea 258/ 2007, practica reprezintă activitatea desfășurată de elevi și studenți având drept scop punerea în practică și evaluarea cunoștințelor teoretice dobândite de aceștia în urma participării la cursurile diferitelor instituții de învățământ în concordanță cu planul educațional.

Contractul cadru de colaborare sau convenția de practică

Practica elevilor și studenților este reglementată printr-un contract cadru de colaborare sau a unei convenții de practică între organizatorul de practică și partenerul de practică.

Instituțiile de învățământ pot fi organizator de practică nu doar pentru studenții proprii, ci și pentru cei care provin de la alte unități de învățământ.

Iar instituțiile publice/ private/ persoanele juridice a căror activitate este corelată cu specializările din nomenclatorul Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului care poate lua parte la instruirea practică a elevilor și/ sau studenților pot fi parteneri de practică.

Practica se poate desfășura săptămânal sau la finalul unui semestru/ an de studiu respectând planul de învățământ și portofoliul de practică realizat de instituția de învățământ. Durata acesteia împreună cu formele de evaluare, notare și creditare vor fi specificate în planul de învățământ.

Practica reprezintă o activitate obligatorie, fiind totodată și o condiție pentru promovarea elevului/ studentului.

Obligațiile partenerului de practică

Potrivit Art. 10 din Legea 258/ 2007, partenerul de practică are următoarele obligații:

  • să dețină toate mijloacele (logistice, tehnice, tehnologice) necesare elevului/ studentului pentru punerea în practică a cunoștințelor teoretice;
  • să dispună de specialiști cu studii medii sau superioare care să se ocupe de instruirea practică și de evaluarea programului de practică;
  • să aibă un program de lucru normal astfel încât studenții și elevii să desfășoare practica în condiții normale, fără a depăși ora 20:00.

Excepție de la ultimul punct fac elevii și studenții ce își desfășoară programul de practică în cadrul instituțiilor sistemului de apărare, ordinii publice sau al siguranței naționale, aceștia putând participa la activitățile dedicate practicii oricând pe parcursul a 24 de ore.

Pe durata întregului program de practică, partenerul de practică va păstra legătura cu unitatea de învățământ printr-un reprezentant cu privire la prezența elevului/ studentului și la posibilele abateri.

De asemenea, partenerul de practică va desemna una sau mai multe persoane care se vor ocupa de instruirea și supravegherea activităților din programul de practică și îl va ajuta pe elev/ student să atingă punctele din portofoliul de practică punându-i la dispoziție toate mijloacele de care va avea nevoie.

Potrivit Art. 14 din Legea 258/ 2007, deși nu are statutul de angajat, este necesar ca elevul sau studentul care desfășoară practica să fie instruit de către partenerul de practică cu privire la normele de sănătate și securitate în muncă specifice activităților pe care acesta le va întreprinde.

De asemenea, potrivit Art. 28, lit. d) din Legea 53/ 2003, toți elevii și studenții practicanți trebuie să prezinte un certificat medical care atestă că sunt apți pentru prestarea activităților specifice practicii.

La finalul perioadei de practică, elevul sau studentul va fi evaluat de către organizator și partenerul de practică și i se va acorda un calificativ, urmând ca evaluarea finală să aibă loc la instituția de învățământ.

Capacitatea logistică, tehnică și tehnologică a partenerului de practică va fi evaluată de către instituția de învățământ de la care provin elevii/ studenții practicanți.

Obligațiile elevului/ studentului practicant

Chiar dacă se desfășoară sub formă de practică, practicantul are asemeni partenerului de practică anumite obligații și anume:

  • să desfășoare activități în conformitate cu portofoliul de practică respectând perioada și durata impuse de instituția de învățământ de la care provin;
  • să respecte regulamentul intern al partenerului de practică împreună cu normele de sănătate și securitate în muncă proprii activității sale;
  • să se prezinte la locul de muncă și să recupereze în cazul în care se îmbolnăvește, respectând însă durata practicii și fără a intra în conflict cu programul de studii;
  • să participe la activitățile organizate de partenerul de practică dacă acestea favorizează deprinderea abilităților necesare pentru specializarea sa, nu înainte de a fi instruit cu privire la normele de sănătate și securitate în muncă.

Drepturile practicantului, ale organizatorului de practică și ale partenerului de practică

Partenerul de practică îl poate angaja pe elevul/ studentul practicant pe durata practicii în baza unui contract individual de muncă pe durată determinată, negociind salariul.

Organizatorii de practică beneficiază de o subvenție financiară de 5% din alocația anuală pentru fiecare elev/ student practicant, iar aceste sume trebuie alocate exclusiv organizării programelor de practică.

Organizatorul de practică va aloca partenerului de practică suma aferentă pentru fiecare practicant în baza unui contract.

Nu în ultimul rând

Practica elevilor și studenților poate fi pentru aceștia un prim contact cu piața muncii, ajutându-i să capete experiență practică în domeniul studiilor, sprijinindu-i deopotrivă și pe angajatori în procesul lor de căutare de resurse.

Daca ți-a placut distribuie!


DESPRE AUTOR

Misiunea mea este să te ajut să dobândești un set valoros de informații, care să îți ofere oportunitatea unui urcuș profesional ușor și mult mai rapid.Experiența profesională, dar și o amplă activitate de cercetare a legislației, a lucrărilor de specialitate, a deciziilor curților de apel din România și, nu în ultimul rând, a deciziilor Curții de Justiție a UE, m-au făcut să realizez necesitatea existenței unei platforme dedicate specialiștilor în Resurse Umane.

Andreea Pop

Articole asemanatoare

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>