Învață online
oricând, de oriunde,
pentru o carieră de
succes în HR!

Protecția maternității la locul de muncă – Drepturile salariatelor – Partea II

protecția maternității

Având în vederea complexitatea dar și importanța ce trebuie acordată subiectului legat de protecția maternității la locul de muncă , am considerat oportun sa tratez într-un articol obligațiile părților și în altul drepturile salariatelor gravide, lăuze sau care alăptează, astfel încât informația să poată fi parcursă cu ușurință.

Astfel că, dacă te interesează obligațiile părților în cazul protecției maternității la locul de muncă, poți afla tot ce te interesează aici.

Dacă ai citit deja acel articol, te invit sa citești în continuare despre drepturile salariatelor gravide, lăuze sau care alăptează.

Drepturile salariatelor

Sub incidența legilor în vigoare întâlnim delimitate trei situații în care o salariată se poate afla, pentru a beneficia de drepturile ce i se cuvin, referitoare la protecția maternității la locul de muncă:

      1. Drepturile salariatei gravide
      2. Drepturile salariatei care a născut recent
      3. Drepturile salariatei care alăptează

Deoarece fiecare categorie implică anumite particularități, le vom dezvolta punctual, pentru o mai buna înțelegere și aplicarea corectă a legislației. 

Drepturile salariatei gravide

În primul rând, salariata gravidă este femeia care anunță în scris angajatorul asupra stării sale fiziologice de graviditate și anexează un document medical eliberat de medicul de familie sau de medicul specialist care să îi ateste această stare;

În al doilea rând, documentul medical trebuie să conțină data prezumtivă a nașterii, precum și recomandări privind capacitatea de muncă a acesteia pe timp de zi sau, dacă este cazul, pe timp de noapte, precum și în condiții de muncă definite în prezentele norme metodologice ca insalubre sau greu de suportat.

În absența prezentării cererii scrise si / sau a documentului medical, angajatorul este exonerat de obligațiile prevăzute de OUG 96/2003.

In conformitate cu prevederile OUG 96/2003, salariatele gravide se bucura de următoarele drepturi :

a) dreptul de a nu fi constrânse să efectueze o muncă dăunătoare sănătății sau stării lor de graviditate;

b) dreptul de a nu realiza activități care prezintă risc de expunere la agenți, procese sau condiții de muncă , așa cum sunt prevăzute de OUG 96/2003;

c) dreptul de a nu desfășura muncă în condiții insalubre sau greu de suportat; 

d) dreptul de a nu lucra noaptea; 

e) dreptul la măsurile de protecție enumerate în prima parte a articolului,  în funcție de riscurile existente la locul de munca, inclusiv dreptul la concediu de risc maternal;

f) dispensă pentru consultații prenatale, în limita a maximum 16 ore pe lună, în cazul în care investigațiile se pot efectua numai în timpul programului de lucru, fără diminuarea drepturilor salariale; 

g) reducerea cu o pătrime a programului de muncă, la recomandarea medicului de familie, dacă starea de sănătate a sa, sau a fătului nu îi permite să urmeze programul normal de lucru, cu menținerea veniturilor salariale; 

h) dreptul la pauze și amenajări pentru repaus în poziție șezândă sau, respectiv, pentru mișcare, dacă își desfășoară activitatea numai în poziția ortostatică sau în poziția așezat;

i) dreptul de a nu fi concediate de către angajator, pentru motive legate direct de starea lor și dreptul de a contesta decizia în instanță, în termen de 30 de zile;

j) Dreptul la concediu de maternitate.

Drepturile salariatei care a născut recent

În primul rând, salariata care a născut recent este femeia care și-a reluat activitatea după efectuarea concediului de lăuzie și solicită angajatorului în scris măsurile de protecție prevăzute de lege, anexând un document medical eliberat de medicul de familie, dar nu mai târziu de 6 luni de la data la care a născut.

În al doilea rând, documentul medical trebuie să conțină datele privind începutul și sfârșitul prezumtiv al perioadei vizate și recomandări privind capacitatea de muncă a acesteia.

În absența prezentării cererii scrise si / sau a documentului medical, angajatorul este exonerat de obligațiile prevăzute de OUG 96/2003.

În conformitate cu prevederile OUG 96/2003, drepturile salariatelor care au născut recent sunt :

a) dreptul de a nu fi constrânse să efectueze o muncă dăunătoare sănătății ori copilului nou-născut, după caz;

b) dreptul de a nu realiza activități care prezintă risc de expunere la agenți, procese sau condiții de muncă , așa cum sunt prevăzute de OUG 96/2003;

c) dreptul de a nu desfășura muncă în condiții insalubre sau greu de suportat; 

d) dreptul de a nu lucra noaptea; 

e) dreptul la măsurile de protecție enumerate în prima parte a articolului,  în funcție de riscurile existente la locul de munca, inclusiv dreptul la concediu de risc maternal;

f) dreptul la pauze și amenajări pentru repaus în poziție șezândă sau, respectiv, pentru mișcare, dacă își desfășoară activitatea numai în poziția ortostatică sau în poziția așezat;

g) dreptul de a nu fi concediate de către angajator, pentru motive legate direct de starea lor și dreptul de a contesta decizia în instanță, în termen de 30 de zile.

Drepturile salariatei care alăptează

Salariata care alăptează este femeia care, la reluarea activității după efectuarea concediului de lăuzie, își alăptează copilul și anunță angajatorul în scris cu privire la începutul și sfârșitul prezumat al perioadei de alăptare, anexând documente medicale eliberate de medicul de familie în acest sens;

În conformitate cu prevederile OUG 96/2003, drepturile salariatelor care alăptează sunt :

a) dreptul de a nu fi constrânse să efectueze o muncă dăunătoare sănătății ori copilului nou-născut, după caz;

b) dreptul de a nu realiza activități care prezintă risc de expunere la agenți, procese sau condiții de muncă , așa cum sunt prevăzute de OUG 96/2003;

c) dreptul de a nu desfășura muncă în condiții insalubre sau greu de suportat;

d) dreptul de a nu lucra noaptea; 

e) dreptul la măsurile de protecție enumerate în prima parte a articolului,  în funcție de riscurile existente la locul de munca, inclusiv dreptul la concediu de risc maternal;

f) dreptul la două pauze pentru alăptare, de câte o oră fiecare, până la împlinirea vârstei de un an a copilului, cu menținerea veniturilor salariale;

g) dreptul la reducerea programului de lucru cu două ore zilnic, în locul pauzelor de alăptare, cu menținerea veniturilor salariale;

h) dreptul la încăperi pentru alăptat care sa îndeplinească condițiile corespunzătoare de igienă; 

i) dreptul de a nu fi concediate de către angajator, pentru motive legate direct de starea lor și dreptul de a contesta decizia în instanță, în termen de 30 de zile.Sperăm că acum îți va fi mai ușor să identifici situațiile specifice și mai simplu să aplici prevederile legale. 

Daca ți-a placut distribuie!


DESPRE AUTOR

Misiunea mea este să te ajut să dobândești un set valoros de informații, care să îți ofere oportunitatea unui urcuș profesional ușor și mult mai rapid.Experiența profesională, dar și o amplă activitate de cercetare a legislației, a lucrărilor de specialitate, a deciziilor curților de apel din România și, nu în ultimul rând, a deciziilor Curții de Justiție a UE, m-au făcut să realizez necesitatea existenței unei platforme dedicate specialiștilor în Resurse Umane.

Andreea Pop

Articole asemanatoare

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>