Învață online
oricând, de oriunde,
pentru o carieră de
succes în HR!

Modificarea salariului de bază minim brut pe țară. Pași de urmat. Modele de documente.

Potrivit Hotărârii nr. 1071 / 2021, începând cu data de 1 ianuarie 2022, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, se stabilește la suma de 2.550 lei lunar, pentru un program normal de lucru.

Ce ar trebui să știi și să faci în continuare ?

 1. salariul din contractul de muncă se actualizează la nivelul salariului de bază minim brut pe țară  – 2.550 lei – prin decizie individuală de constatare a modificării salariului în baza legii. 

Atenție! NU întocmim decizii colective, ci individuale. Putem întocmi și acte adiționale, însă în acest caz, nu este nevoie de acordul salariatului. Așadar, recomand decizie individuală de constatare – găsești aici un model.

2. deciziile de constatare se vor întocmi înainte de intrarea în vigoare a salariului, așadar luna aceasta – decembrie 2021;

3. deciziile de constatare se vor înregistra în revisal în 20 de zile lucrătoare de la data producerii modificării, adică până la data de 31 ianuarie 2022 ;

4. este eliminat salariul minim pentru studii superioare;

Potrivit OUG 130 / 2021, salariul minim poate fi aplicat pentru un salariat pentru o perioadă de maximum 24 de luni de la momentul încheierii contractului individual de muncă. 

După această perioadă, salariatul va fi încadrat cu un salariu de bază superior salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

În acest caz, pașii de urmat sunt :

  1. părțile (angajatorul și salariatul) negociază salariul;
  2. negocierile trebuie să fie reale, iar cuantumul cu care crește salariul să nu fie derizoriu;
  3. noul salariu se va aplica începând cu data 18.12.2021. De avut în vedere că legea nu interzice modificarea salariului în cursul lunii, astfel că rămâne în sarcina fiecăruia să găsească o soluție pentru înregistrarea celor 2 salarii în programul de salarizare;
  4. se vor întocmi acte adiționale, nu decizii – poți descărca de aici un model;
  5. actele adiționale se vor putea întocmi chiar și ulterior datei de la care se produce modificarea. Având în vedere că modificarea salariului nu este inițiativa părților, ci este impusă prin lege (a se vedea art. 17 alin. 5), iar în al doilea rând, atât timp cât OUG 130 / 2021 intră în vigoare de la data publicării în M.O., prevederea privind întocmirea actelor adiționale anterior producerii modificării nu este aplicabilă.
  6. noul salariu se va înregistra în revisal în 20 de zile lucrătoare de la data producerii modificării, adică până cel târziu pe 14 ianuarie 2022. 

Recomandarea mea este ca negocierile să aibă loc până la această dată, iar modificarea salariului să fie înregistrată în termenul prevăzut de H. 905 / 2017.

Daca ți-a placut distribuie!


DESPRE AUTOR

Misiunea mea este să te ajut să dobândești un set valoros de informații, care să îți ofere oportunitatea unui urcuș profesional ușor și mult mai rapid.Experiența profesională, dar și o amplă activitate de cercetare a legislației, a lucrărilor de specialitate, a deciziilor curților de apel din România și, nu în ultimul rând, a deciziilor Curții de Justiție a UE, m-au făcut să realizez necesitatea existenței unei platforme dedicate specialiștilor în Resurse Umane.

Andreea Pop

Articole asemanatoare

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>