Învață online
oricând, de oriunde,
pentru o carieră de
succes în HR!

Ai făcut programarea concediului de odihnă pentru anul viitor ?

Este luna decembrie. Ai făcut programarea concediului de odihna pentru anul viitor?

Înainte de a vorbi despre programarea concediului de odihnă, vreau să-ți prezint câteva lucruri esențiale cu privire la concediul de odihnă.

 Potrivit art. 145 alin. 1 din Codul Muncii, durata minimă a concediului de odihnă anual este de 20 de zile lucrătoare.

Concediul de odihnă trebuie văzut ca un repaus anual de minim 20 zile lucrătoare, durata reală stabilindu-se prin contractul individual de muncă, fără ca legea să distingă între un contrat cu normă întreagă și un contract cu timp parțial.

Fiind un concediu care are ca obiectiv odihna, refacerea capacității de muncă, legiuitorul subliniază faptul că concediul de odihnă de 20 de zile lucrătoare :

  •  se efectuează anual, în natură (cf. art. 149 din Codul Muncii);
  • nu poate face obiectul niciunei cesiuni, renunțări sau limitări (cf. art. 144 alin. 2 din Codul Muncii);
  • se acordă proporțional cu perioada lucrată într-un an calendaristic, acordându-se și pe durata concediilor medicale, cf art. 145 alin. 4 din Codul Muncii.

Începând cu anul 2015, salariații aflați în incapacitate de muncă, concediu de maternitate, concediu de risc maternal și concediu pentru îngrijirea copilului bolnav au dreptul la concediu de odihnă și pentru acele perioade, acestea considerându-se perioade de activitate prestată.

Concediul de odihnă nu se acordă pe durata concediilor fără plată acordate pentru rezolvarea unor situații personale, dar se va acorda pentru perioada în care salariatul a fost în concediu pentru formare profesională, deoarece această perioadă este ”asimilată unei perioade de muncă efective” potrivit art. 158 din Codul Muncii;

Când se efectuează concediul de odihna ?

Ei bine,  efectuarea concediului de odihnă se face în baza :

  •  unei programări colective stabilite de angajator, cu consultarea sindicatului sau a reprezentanților salariaților (potrivit art. 148 alin. 1 din Codul Muncii) sau în baza
  •  unei programări individuale, stabilite de către angajator cu consultarea salariatului (potrivit art. 148 alin. 1 din Codul Muncii).

Potrivit art. 148 alineatele 2 și 3 din Codul Muncii

  •  Prin programările colective se pot stabili perioade de concediu care nu pot fi mai mici de 3 luni pe categorii de personal sau locuri de muncă (potrivit art. 148 alin. 2 din Codul Muncii);
  • Prin programare individuală se poate stabili data efectuării concediului sau, după caz, perioada în care salariatul are dreptul de a efectua concediul, perioadă care nu poate fi mai mare de 3 luni (potrivit art. 148 alin. 3 din Codul Muncii).
Programarea se face până la sfârșitul anului calendaristic pentru anul următor, cf. art. 148 alin. 1 din Codul Muncii.

La rândul lor, salariații au obligația de a solicita efectuarea concediului cu cel puțin 60 de zile anterioare efectuării acestuia, conform art. 148 alin. 4 din Codul Muncii, fiind totodată obligați să efectueze în natură concediul de odihnă în perioada în care au fost programați, conform art. 149 din Codul Muncii.

Daca ți-a placut distribuie!


DESPRE AUTOR

Misiunea mea este să te ajut să dobândești un set valoros de informații, care să îți ofere oportunitatea unui urcuș profesional ușor și mult mai rapid.Experiența profesională, dar și o amplă activitate de cercetare a legislației, a lucrărilor de specialitate, a deciziilor curților de apel din România și, nu în ultimul rând, a deciziilor Curții de Justiție a UE, m-au făcut să realizez necesitatea existenței unei platforme dedicate specialiștilor în Resurse Umane.

Andreea Pop

Articole asemanatoare

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>