Învață online
oricând, de oriunde,
pentru o carieră de
succes în HR!

Salariații pot renunța la concediul de odihnă?

Salariații nu pot renunța la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege.

Potrivit art. 38 din Codul Muncii, orice tranzacție prin care se urmărește renunțarea la drepturile recunoscute de lege salariaților sau limitarea acestor drepturi este lovită de nulitate.

Chiar dacă salariatul renunță în scris la concediul de odihnă, acest document este nul.

Dreptul la concediu de odihnă anual plătit este garantat tuturor salariaților și nu poate face obiectul niciunei cesiuni, renunțări sau limitări, compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat fiind permisă numai în cazul încetării contractului individual de muncă, potrivit art. 146 alin 3 din Codul Muncii.

Daca ți-a placut distribuie!


DESPRE AUTOR

Misiunea mea este să te ajut să dobândești un set valoros de informații, care să îți ofere oportunitatea unui urcuș profesional ușor și mult mai rapid.Experiența profesională, dar și o amplă activitate de cercetare a legislației, a lucrărilor de specialitate, a deciziilor curților de apel din România și, nu în ultimul rând, a deciziilor Curții de Justiție a UE, m-au făcut să realizez necesitatea existenței unei platforme dedicate specialiștilor în Resurse Umane.

Andreea Pop

Articole asemanatoare

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>