Învață online
oricând, de oriunde,
pentru o carieră de
succes în HR!

Deducerea personală. Exemplu de calcul.

Deducerea personală reprezintă un avantaj fiscal acordat sub forma unei scutiri de impozit asupra unei părți din venitul net lunar.

Aceasta se acordă numai la locul de muncă unde salariatul are funcția de bază.

Începând cu luna ianuarie 2023, potrivit art. 77 alin. 2 din Codul Fiscal, deducerea personală cuprinde:
• deducerea personală de bază
• și deducerea personală suplimentară.

Deducerea personală de bază:
• se acordă persoanelor fizice al căror salariu brut realizat în lună este de până la 2.000 de lei peste nivelul salariului de bază minim brut pe țară în luna de realizare a venitului, conform tabelului prevăzut în Codul Fiscal. În situația în care, în cursul aceleiași luni, se utilizează mai multe valori ale salariului minim brut pe țară, se ia în calcul valoarea cea mai mică a salariului minim brut pe țară.
• cuantumul deducerii depinde atât de valoarea salariului brut realizat în lună cât și de numărul persoanelor pe care salariatul le are în întreținere, așa cum se poate observa din tabel. Astfel, deducerea se aplică până la un venit brut realizat de maximum 5000 lei în 2023 fata de 3650 de lei în 2022.
• persoana în întreţinere poate fi soţia/soţul, copiii sau alţi membri de familie, rudele contribuabilului sau ale soţului/soţiei acestuia până la gradul al doilea inclusiv, ale cărei venituri, impozabile şi neimpozabile, nu depăşesc lunar 20% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, cu excepţia burselor școlarilor, a premiilor primite de sportivi şi/sau a pensiilor de urmaş cuvenite conform legii, precum şi a prestaţiilor sociale acordate potrivit art. 58 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – art. 77 alin. 5 din Codul Fiscal
• în cazul în care o persoană din cele menționate mai sus este întreținută de mai mulți contribuabili, suma reprezentând deducerea personală de bază se atribuie unui singur contribuabil, conform înțelegerii între părți, cu excepția copiilor minori (până în 18 ani). Pentru aceștia, deducerea personală de bază se atribuie fiecărui contribuabil (părinte) în întreținerea căruia/cărora se află.
• nu sunt considerate persoane aflate în întreţinere persoanele fizice care deţin terenuri agricole şi silvice în suprafaţă de peste 10.000 m2 în zonele colinare şi de şes şi de peste 20.000 m2 în zonele montane.

Calculul salariului. Curs practic.

Peste 30 de exemple de calcul al salariului la un click distanță.

Deducerea suplimentară:
• se acordă doar unui singur părinte, indiferent de cuantumul venitului brut realizat;
• părintele trebuie să prezinte angajatorului documentul care atestă înscrierea copilului într-o unitate de învățământ și o declarație pe propria răspundere că nu beneficiază de acesta deducere la un alt angajator precum și că celălalt părinte nu beneficiază de deducerea suplimentară.
• se acordă chiar dacă salariatul beneficiază și de deducerea personală de bază;
• se acordă la angajatorul la care salariatul are funcția de bază , potrivit art. 77 alin. 1 din Codul Fiscal care nu face distincție intre deducerea personală de bază și cea suplimentară.

Deducerea personală suplimentară se acordă astfel:
a)15% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată pentru persoanele fizice cu vârsta de până la 26 de ani, care realizează venituri din salarii al căror nivel este de până la 2.000 de lei peste nivelul salariului de bază minim brut pe țară în luna de realizare a venitului (în 2023, până la 5000 lei)
b)100 de lei lunar pentru fiecare copil cu vârsta de până la 18 ani, dacă acesta este înscris într-o unitate de învăţământ, părintelui care realizează venituri din salarii, indiferent de nivelul acestora.

Practic, spuneam că deducerea are un rol în determinarea venitului impozabil asupra căruia se aplică cota de impozit de 10%.

Calculul salariului. Curs practic.

Peste 30 de exemple de calcul al salariului la un click distanță.

Să vedem un exemplu de calcul :

Salariat cu vârsta de 24 de ani, încadrat cu 3500 lei cu funcția de bază la angajator.

Fără sporuri, indemnizații. 3 persoane în întreținere (soția + 2 copii de grădiniță).

Calculam salariul net pentru luna ianuarie 2023 (luna întreagă).

Pași de urmat:

1.Calcul salariu aferent timpului lucrat : 3500/20*20 = 3500 lei

2.Calcul salariu (venit) brut realizat = 3500 lei (fără sporuri, indemnizații).

3.Calcul contribuții :

CAS: 3500 * 25% = 875 lei

CASS: 3500 * 10% = 350 lei

4.Calcul venit net (salariu brut realizat – contribuții): 3500 – 875 – 350 = 2275 lei

5.Calcul deduceri: Salariatul beneficiază atât de deducerea personala de bază cât și de deducerea personală suplimentară.

Astfel, deducerea personală de bază (DP) pentru un venit brut realizat de 3500 lei și 3 persoane în întreținere (se ia în calcul și soția) este de aceasta data 30% din salariul minim.

DP de bază: 3000*30% =900 lei

iar deducerea personala suplimentară este :

  • 15% din salariul minim pentru ca are 24 de ani +
  • 200 de lei pentru că are 2 copii în întreținere înscriși într-o unitate de învățământ (100 lei pentru fiecare copil).

DP suplimentară:

  • 3000*15% = 450 (deducere pentru salariații cu vârsta de până în 26 de ani) +
  • 200 lei (2 copii în întreținere)

DP Total = 900 + 450 + 200 = 1550 lei  = suma pentru care nu se plătește impozit.

6.Calcul venit impozabil (venit net – deduceri): 2275-1550 = 725 lei

7.Calcul Impozit (10% din venitul impozabil): 725*10% = 73 lei

8.Calcul salariu net (venit net – impozit): 2275 – 73 = 2202 lei

Găsești aici peste 30 de exemple de calcul al salariului.

Calculul salariului. Curs practic.

Daca ți-a placut distribuie!


DESPRE AUTOR

Misiunea mea este să te ajut să dobândești un set valoros de informații, care să îți ofere oportunitatea unui urcuș profesional ușor și mult mai rapid.Experiența profesională, dar și o amplă activitate de cercetare a legislației, a lucrărilor de specialitate, a deciziilor curților de apel din România și, nu în ultimul rând, a deciziilor Curții de Justiție a UE, m-au făcut să realizez necesitatea existenței unei platforme dedicate specialiștilor în Resurse Umane.

Andreea Pop

Articole asemanatoare

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>