Învață online
oricând, de oriunde,
pentru o carieră de
succes în HR!

3 lucruri pe care angajatorul trebuie să le facă în momentul în care este informat cu privire la starea de graviditate a unei salariate!

3 lucruri pe care angajatorul trebuie să le facă în momentul în care este informat cu privire la starea de graviditate a unei salariate!

In primul rând, salariata gravidă este femeia care anunță în scris angajatorul asupra stării sale fiziologice de graviditate și anexează un document medical eliberat de medicul de familie sau de medicul specialist care să îi ateste această stare.

Din momentul în care angajatorul este informat cu privire la starea de graviditate, lăuzie sau de alăptare a uneia din salariate, acesta va avea grija să:

a) înștiințeze medicul de medicina muncii și inspectoratul teritorial de muncă pe a cărui rază își desfășoară activitatea, in termen de 10 zile lucrătoare de la data la care a fost anunțat in scris cu privire la starea de graviditate, lăuzie sau de alăptare,

b) efectueze evaluarea privind riscurile la care este supusă salariata la locul ei de muncă (se efectuează de către angajator împreună cu medicul de medicina muncii) precum să întocmească și să semneze Raportului de evaluare privind riscurile la care este supusă salariata la locul ei de muncă,

c) înștiințeze salariata, in termen de 15 zile lucrătoare de la data încheierii raportului de evaluare a riscului, despre rezultatele evaluării privind riscurile la care poate fi supusă la locul ei de muncă și despre măsurile suplimentare de protecție pe care trebuie să le respecte atât angajatorul, cât și salariata prin Informarea privind protecția maternității la locul de muncă.

În cazul unei activități unde agenții, procesele sau condițiile de muncă prezintă un risc specific de expunere, angajatorul va avea grijă sa :

a) evalueze împreună cu medicul de medicina muncii natura, gradul și durata expunerii la agenți, procese sau condiții de muncă a salariatelor gravide, lăuze sau care alăptează în întreprinderea și/sau unitatea respectivă, atât in termen de 10 zile de la data informării, dar si la orice modificare a condițiilor de muncă.

b) întocmească rapoarte scrise cu rezultatele evaluărilor, împreună cu toate măsurile care trebuie luate referitor la securitatea și sănătatea în muncă.

c) înainteze, în termen de 5 zile lucrătoare de la data întocmirii acestor, o copie a rapoartelor :

   • medicului de medicina muncii din direcția de sănătate publică teritorială;
   • inspectoratului teritorial de muncă;
   • în unitate, după caz, Comitetului de securitate și sănătate în muncă, Compartimentului de protecție a muncii sau responsabilului cu protecția muncii desemnat de angajator;
   • reprezentanților salariaților cu răspunderi specifice în domeniul securității și sănătății lucrătorilor,
   • salariatelor gravide, lăuze sau care alăptează care sunt astfel informate cu privire la rezultatele evaluării privind riscurile la care pot fi expuse la locurile lor de muncă, a măsurilor care trebuie luate referitor la securitatea și sănătatea în muncă, precum și asupra drepturilor care decurg din OUG 96,

d) medicul de medicina muncii sau medicul cu competență în medicină de întreprindere va dispune efectuarea de examene paraclinice și de laborator, după caz, în funcție de noxele constatate la locurile de muncă.

În funcție de riscurile existente la locul de muncă, angajatorul este obligat sa ia masuri de protecție a salariatelor gravide, care au născut recent sau care alăptează încadrate pe acele posturi.

Daca ți-a placut distribuie!


DESPRE AUTOR

Misiunea mea este să te ajut să dobândești un set valoros de informații, care să îți ofere oportunitatea unui urcuș profesional ușor și mult mai rapid.Experiența profesională, dar și o amplă activitate de cercetare a legislației, a lucrărilor de specialitate, a deciziilor curților de apel din România și, nu în ultimul rând, a deciziilor Curții de Justiție a UE, m-au făcut să realizez necesitatea existenței unei platforme dedicate specialiștilor în Resurse Umane.

Andreea Pop

Articole asemanatoare

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>