Învață online
oricând, de oriunde,
pentru o carieră de
succes în HR!

Concediul de Risc Maternal – măsură de protecție

În funcție de riscurile existente la locul de muncă, angajatorul este obligat să ia măsuri de protecție a salariatelor gravide, care au născut recent sau care alăptează încadrate pe acele posturi.

Aceste măsuri de protecție pot fi :

a) modificarea temporară a condițiilor de muncă și/sau a programului de lucru al salariatei în cauză, conform recomandării medicului de medicina muncii sau a medicului de familie, cu menținerea veniturilor salariale.

b) repartizarea salariatei in cauză la alt post de lucru fără riscuri pentru sănătatea ori securitatea sa, conform recomandării medicului de medicina muncii, cu menținerea veniturilor salariale, în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la data încheierii raportului de evaluare a riscului.

c) în cazul în care angajatorul, din motive justificate în mod obiectiv, nu poate să îndeplinească obligațiile de mai sus, salariatele au dreptul la concediu de risc maternal.

 

Așadar, în cazul în care angajatorul nu poate, din motive obiective, să ia toate măsurile necesare astfel încât locul de muncă să nu afecteze sănătatea salariatei, aceasta are dreptul la concediu de risc maternal, pe baza unei cereri scrise, adresată angajatorului.

O confuzie foarte des întâlnită, ce trebuie clarificată, se face cu privire la motivele de acordare a concediului de risc maternal.

Astfel, este indicat să distingem între o salariată gravidă care are probleme medicale și care nu poate să își desfășoare activitatea indiferent de locul de muncă (în acest caz, salariata poate obţine, de exemplu, un concediu medical pentru boală obișnuită) și o salariată gravidă care ar putea să lucreze dacă locul de muncă sau programul de muncă ar fi sigure, fără riscuri.

În cazul unui loc de muncă care prezintă riscuri, angajatorul trebuie sa modifice condițiile de muncă sau să mute salariata într-un alt loc de muncă și numai dacă nu poate, salariata are dreptul la concediu de risc maternal care este un alt tip de concediu medical.

Vezi toate cursurile noastre de legislatia muncii. Aici.

 

Așadar, concediul de risc maternal nu este legat de starea directă de sănătate a salariatei sau a fătului /copilului. Concediul de risc maternal se acordă în situațiile în care angajatorul nu poate asigura condiții de muncă ce nu prezintă riscuri pentru salariata gravidă, care a născut recent sau alăptează, în baza unei cereri scrise a salariatei potrivit art. 5 și 7 din Norma metodologică de aplicare a Ordonanței 96 / 2003.

Ce mai trebuie să știi despre concediul de risc maternal?

 • Concediul de risc maternal poate fi solicitat de salariată fracționat sau în întregime.
 • Angajatorul aprobă concediul de risc doar dacă cererea este însoțită de documentul medical emis de medicul de familie sau specialist, care menționează starea de maternitate a angajatei.
 • Durata concediului de risc maternal nu poate depăși, cumulat, 120 de zile calendaristice și poate fi acordat integral sau fracționat, înainte sau după concediul de maternitate, conform art. 7 din Norma de aplicare a ordonanței de urgență.
 • Baza de calcul a îndemnizației de risc maternal o reprezintă media veniturilor lunare realizate în ultimele 10 luni anterioare primei zile de concediu, și este în cuantum de 75% din baza de calcul, conform art. 18, 19, 20 din Norma de aplicare a ordonanței de urgență.
 • Pe durata concediului de risc maternal se acordă o indemnizație de risc maternal care se suportă integral din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.
 • Concediul și indemnizația de risc maternal se acordă fără condiție de stagiu de cotizare.
 • Nu poate fi acordat simultan cu alt concediu medical sau concediul de creștere copil, conform art. 21 din Norma de aplicare a ordonanței de urgență.
 • Durata concediului de risc maternal reprezintă perioada asimilată stagiului de cotizare în sistemul public.
 • Pentru indemnizația aferentă concediului de risc maternal nu se datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate.
 • Veniturile obținute în urma concediului de risc maternal sunt venituri neimpozabile.

 

Cu ajutorul cursului practic

Calculcul salariului

inveti pasii pe care trebuie sa-i parcurgi in calculul salariului si a medicalelor.

 

Practic, pentru ca o salariată să poată beneficia de concediu de risc maternal, este necesar ca:

 1. Salariata să informeze angajatorul în scris și să anexeze adeverința medicală care să îi dovedească starea de maternitate. Adeverința se obține de la medicul de familie sau de la medicul specialist.
 2. Departamentul de resurse umane să-i comunice salariatei raportul de evaluare privind protecția maternității la locul de muncă, cu detalierea condițiilor de muncă și a potențialilor factori de risc.
 3. În termen de cel mult 15 zile de la data încheierii Raportului de evaluare a riscului, angajatorul să ia măsurile cerute de medicul de medicina muncii, dacă este cazul, cu privire la modificarea condițiilor sau a programului de muncă sau la schimbarea locului de muncă, în condițiile art. 9 din OUG 96/2003.
 4. Salariata să facă o cerere scrisă angajatorului prin care să solicite intrarea in concediu de risc maternal, dacă, din motive justificate, angajatorul nu poate îndeplini condițiile cerute la art. 9 din OUG 96/2003.
 5. Salariata să obțină un certificat de concediu de risc maternal de la medicul de familie sau medicul specialist care va trebui avizat și de medicul de medicina muncii.

Vezi toate cursurile noastre de legislatia muncii. Aici.

Sper că acum îți va fi mai ușor să identifici situațiile specifice și mai simplu să aplici prevederile legale.

 

Daca ți-a placut distribuie!


DESPRE AUTOR

Misiunea mea este să te ajut să dobândești un set valoros de informații, care să îți ofere oportunitatea unui urcuș profesional ușor și mult mai rapid.Experiența profesională, dar și o amplă activitate de cercetare a legislației, a lucrărilor de specialitate, a deciziilor curților de apel din România și, nu în ultimul rând, a deciziilor Curții de Justiție a UE, m-au făcut să realizez necesitatea existenței unei platforme dedicate specialiștilor în Resurse Umane.

Andreea Pop

Articole asemanatoare

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>