Învață online
oricând, de oriunde,
pentru o carieră de
succes în HR!

Cumulul de funcții

Potrivit art. 35 din Codul Muncii, modificat de Legea 283 / 2022 :

Orice salariat are dreptul de a munci la angajatori diferiţi sau la acelaşi angajator, în baza unor contracte individuale de muncă, fără suprapunerea programului de muncă, beneficiind de salariul corespunzător pentru fiecare dintre acestea. Niciun angajator nu poate aplica un tratament nefavorabil salariatului care își exercită acest drept.

Astfel, potrivit art. 35 din Codul Muncii, salariatul are dreptul să aibă mai multe contracte de muncă la același angajator sau la angajatori diferiți cu excepția situațiilor în care prin lege sunt prevăzute incompatibilități pentru cumulul unor funcții. Aceste incompatibilități îi privesc în special pe funcționarii publici, polițiștii, judecătorii si procurorii .

Legea 283 / 2022 introduce un element de noutate care constă în interdicția salariaților de a avea mai multe contracte de munca în același interval orar.

Afla totul despre contractul individual de munca cu ajutorul

cursului aprofundat Contractul individual de munca.

În cazul în care vorbim de angajatori diferiți, salariatul poate munci la câți angajatori dorește și poate, fără suprapunerea programului de muncă, cumulând toate tipurile de contract de munca : contract pe durată determinată sau nedeterminată, cu normă întreagă sau fracțiune de normă, muncă la domiciliu, telemuncă sau la sediul angajatorului. Mai mult de atât, salariatul poate fi încadrat chiar si pe aceeași funcție, fiind vorba de angajatori diferiți, cu luarea în calcul a clauzei de fidelitate atunci când există.

În cazul în care vorbim de cumulul de funcții la același angajator, situația este diferită pentru că, de aceasta data, angajatorul cunoaște numărul de ore pe care salariatul le prestează in cadrul companiei si se pune întrebarea dacă nu este obligat sa respecte prevederile legale cu privire la timpul maxim de munca si de odihna.

Pentru a ne da seama dacă angajatorul trebuie să se încadreze în cele 48 de ore prevăzute de art. 114 ca timp maxim de lucru / săptămâna pentru salariat, indiferent de numărul contractelor de muncă cu același salariat, trebuie sa ne gândim la rațiunea din spatele legii. Astfel, ne dăm seama, ca prevederile legale referitoare la timpul de muncă și de odihna sunt prevederi care au ca scop asigurarea sănătății si securității salariatului.

Astfel că, angajatorul trebuie sa tina seama de timpul de muncă cumulat de același salariat în baza mai multor contracte de muncă si sa respecte prevederile legale cu privire la:

  • timpul maxim de munca zilnic si săptămânal si la
  • timpul de odihna zilnic si săptămânal.

Opțiunile în cazul cumulului mai multor funcții la același angajator sunt :

  • Încheierea unui CIM cu normă întreagă și a altuia cu timp parțial
  • Încheierea mai multor CIM cu timp parțial, pe funcții diferite,

astfel încât să se respecte nu numai timpul maxim de lucru săptămânal de 48 de ore potrivit art.  114 din Codul Muncii cat si repausul zilnic si săptămânal.

Afla totul despre contractul individual de munca cu ajutorul

cursului aprofundat Contractul individual de munca.

 

Dar, consider ca si in cazul cumulului de functii putem aplica excepția prevăzută de art. 114 alin. 2, potrivit căreia durata timpului de muncă, poate fi prelungită peste 48 de ore pe săptămână, cu condiția ca media orelor de muncă, calculată pe o perioadă de referință de 4 luni calendaristice, să nu depășească 48 de ore pe săptămână / per salariat.

In concluzie consider ca art. 35 din Codul Muncii  recunoaște dreptul angajatorului de a încheia  mai multe contracte de munca cu același salariat, bineînțeles pe funcții diferite, insa cu respectarea timpului de munca si de odihna prevazute de Codul Muncii.

 

Vezi toate cursurile noastre de legislatia muncii.

 

Daca ți-a placut distribuie!


DESPRE AUTOR

Misiunea mea este să te ajut să dobândești un set valoros de informații, care să îți ofere oportunitatea unui urcuș profesional ușor și mult mai rapid.Experiența profesională, dar și o amplă activitate de cercetare a legislației, a lucrărilor de specialitate, a deciziilor curților de apel din România și, nu în ultimul rând, a deciziilor Curții de Justiție a UE, m-au făcut să realizez necesitatea existenței unei platforme dedicate specialiștilor în Resurse Umane.

Andreea Pop

Articole asemanatoare

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>