Învață online
oricând, de oriunde,
pentru o carieră de
succes în HR!

Încadrarea în muncă a tinerilor și pensionarilor

Potrivit art. 13 din Codul Muncii :

(1) Persoana fizică dobândește capacitate de muncă la împlinirea vârstei de 16 ani.

(2) Persoana fizică poate încheia un contract de muncă în calitate de salariat și la împlinirea vârstei de 15 ani, cu acordul părinților sau al reprezentanților legali, pentru activități potrivite cu dezvoltarea fizică, aptitudinile și cunoștințele sale, dacă astfel nu îi sunt periclitate sănătatea, dezvoltarea și pregătirea profesională.

(3) Încadrarea în muncă a persoanelor sub vârsta de 15 ani este interzisă.

(4) Încadrarea în muncă a persoanelor care beneficiază de tutelă specială este interzisă.

(5) Încadrarea în muncă în locuri de muncă grele, vătămătoare sau periculoase se poate face după împlinirea vârstei de 18 ani; aceste locuri de muncă se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Așadar, potrivit articolului 13 din Codul Muncii salariatul trebuie sa aibă minim 15 ani pentru a putea încheia un contract de muncă pentru condiții normale de muncă și 18 ani pentru locurile de muncă grele, vătămătoare sau periculoase; la vârsta de 15 ani însă va fi nevoie și de acordul părinților sau al reprezentanților legali.

Află toate tainele contractului individual de munca. Aici!

Contractul de munca este unul bilateral, astfel ca el nu va fi semnat si de catre parintii sau reprezentantii legali ai minorului. Ei vor semna un acord separat. Contractul de munca va fi semnat doar de catre viitorul salariat (chiar daca este minor) si de catre angajator.

De abia la vârsta de 16 ani persoana fizică dobândește capacitate de muncă și va putea semna contractul de muncă fără vreun acord suplimentar.

La încadrarea în muncă a tinerilor în vârstă de până la 18 ani, angajatorii trebuie sa țină cont de următoarele prevederi legislative:

  • durata timpului de muncă este de 6 ore pe zi și de 30 de ore pe săptămână – art. 112 din Codul Muncii
  • aceștia nu pot presta muncă suplimentară – art. 124 din Codul Muncii
  • nu pot presta muncă de noapte – art. 128 din Codul Muncii
  • beneficiază de o pauză de masă de cel puțin 30 de minute, în cazul în care durata zilnică a timpului de muncă este mai mare de 4 ore și jumătate – art. 134 din Codul Muncii
  • beneficiază de un concediu de odihnă suplimentar de cel puțin 3 zile lucrătoare – art. 147 din Codul Muncii
  • nu pot fi încadrați în locuri de muncă grele, vătămătoare sau periculoase.

Prin legi speciale sunt stabilite și alte locuri de muncă în care angajarea tinerilor sub 18 ani este interzisă. De exemplu :

  • potrivit legii nr. 22 / 1969, o persoană poate fi încadrată ca și gestionar dacă a împlinit vârsta de 21 de ani sau minim 18 ani pentru gestiunile mai puțin importante,
  • potrivit legii nr. 333 / 2003, persoana care urmează să îndeplinească atribuții de pază sau protecție trebuie să aibă minim 18 ani
  • potrivit Hotararii 305 / 2001, profesia de ghid de turism poate fi exercitată de persoane în vârstă de cel puțin 18 ani împliniți.

Pe de alta parte, tot în legătură cu vârsta, este bine de știut că pensionarii la limită de vârstă (indiferent de vârsta lor) au dreptul să cumuleze pensia cu salariul, potrivit articolului 118, alin . 1, lit. a)  din legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii.

Astfel, putem angaja un pensionar, indiferent de varsta acestuia, dacă acesta s-a pensionat când a împlinit vârsta de pensionare chiar dacă acesta beneficiază in acelaşi timp și de pensie.

In acest caz se poate incheia fie contract de munca pe durata determinata in baza art. 83 lit. h din Codul Muncii fie contract de munca pe durata nedeterminata.

Vezi toate cursurile noastre de legislatia muncii. Aici.

Daca ți-a placut distribuie!


DESPRE AUTOR

Misiunea mea este să te ajut să dobândești un set valoros de informații, care să îți ofere oportunitatea unui urcuș profesional ușor și mult mai rapid.Experiența profesională, dar și o amplă activitate de cercetare a legislației, a lucrărilor de specialitate, a deciziilor curților de apel din România și, nu în ultimul rând, a deciziilor Curții de Justiție a UE, m-au făcut să realizez necesitatea existenței unei platforme dedicate specialiștilor în Resurse Umane.

Andreea Pop

Articole asemanatoare

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>