Învață online
oricând, de oriunde,
pentru o carieră de
succes în HR!

Dreptul de a munci de acasă. Cum aplicăm art.118 indice 1 din Codul Muncii ?

În prezent, avem posibilitatea să alegem / negociem ce tip de contract de muncă vom încheia cu salariații, fie el contract individual de muncă, contract de muncă la domiciliu sau în regim de telemuncă.

Însă, potrivit legii, munca la domiciliu presupune doar muncă la domiciliu și nu o muncă în regim hibrid așa cum permite telemunca. Această concluzie o putem trage din art. 108 din Codul Muncii respectiv din art. 2 si art. 5 alin 2 din Legea 81/ 2018 :

Art. 108 alin. 1 din Codul Muncii – Sunt considerați salariați cu munca la domiciliu acei salariați care îndeplinesc, la domiciliul lor, atribuțiile specifice funcției pe care o dețin.

Art. 2 lit. a) din Legea 81/ 2018 – telemuncă – forma de organizare a muncii prin care salariatul, în mod regulat şi voluntar, îşi îndeplineşte atribuţiile specifice funcţiei, ocupaţiei sau meseriei pe care o deţine în alt loc decât locul de muncă organizat de angajator, folosind tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor;

Art. 5 alin. (2) din Legea 81/ 2018 – În cazul activităţii de telemuncă, contractul individual de muncă conţine, în afara elementelor prevăzute la art. 17 alin. (3) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele:

b) perioada şi/sau zilele în care telesalariatul îşi desfăşoară activitatea la un loc de muncă organizat de angajator;

Așadar, salariatul la domiciliu își desfășoară activitatea doar la domiciliu, în timp ce telesariatul își poate desfășura activitatea și hibrid adică atât de la domiciliu (sau din alt loc neorganizat de angajator) cât și de la sediul angajatorului.

Codul muncii însă a fost completat în iulie 2023 cu următoarea prevedere:

Art. 1181.

(1) La cerere, salariații care au în întreținere copii în vârstă de până la 11 ani beneficiază de 4 zile pe lună de muncă la domiciliu sau în regim de telemuncă, în condițiile Legii nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția situațiilor în care natura sau felul muncii nu permite desfășurarea activității în astfel de condiții.

(2) În situația în care ambii părinți sau reprezentați legali sunt salariați, cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoțită de o declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte sau reprezentant legal, din care să rezulte faptul că, pentru aceeași perioadă, acesta nu a solicitat concomitent desfășurarea activității în regim de muncă la domiciliu sau telemuncă. În cazul în care părintele sau reprezentantul legal se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 3 din Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare, declarația pe propria răspundere a celuilalt părinte sau reprezentant legal nu este necesară.

Este clar că acest articol a fost introdus pentru acea categorie de salariați care lucrează numai de la sediul / punctul de lucru al angajatorului.

În momentul în care această categorie de salariați solicită desfășurarea muncii la domiciliu sau în regim de telemuncă, în primul rând angajatorul va trebui să analizeze dacă salariații în cauză se încadrează la muncă la domiciliu sau la telemuncă, în vederea aplicării prevederilor legislative în mod corect, și anume fie articolele 108 – 110 din Codul Muncii fie Legea 81/ 2018.

În cursul aprofundat Contractul individual de muncă am analizat și explicat când putem încheia un contract de muncă la domiciliu și în ce situații un contract de muncă în regim de telemuncă.

În situația în care salariații vor presta activitatea la domiciliu în sensul art. 108 din Codul Muncii, aplicarea art. 118 indice 1 din Codul Muncii va fi dificilă, deoarece contractul de muncă la domiciliu nu permite munca în regim hibrid. Astfel că, până la momentul la care legiuitorul va reveni asupra textului de lege, corect și legal ar fi să se încheie un alt contract de muncă și anume contract de muncă la domiciliu strict pentru cele 4 zile de muncă pe care salariații le vor presta de la domiciliul lor și implicit să se modifice contractul individual de muncă inițial (deja încheiat) având în vedere că salariații nu vor mai lucra full time în baza respectivul C.I.M . În acest caz, un act adițional nu ar ajuta pentru că ar modifica întru totul tipul contractului de muncă deja încheiat în contract de muncă la domiciliu, ceea ce ar fi incorect pentru că, subliniez, salariații ar lucra hibrid, iar contractul de muncă la domiciliu nu permite munca în regim hibrid.

In cazul telemuncii, este suficient să încheiem un act adițional de telemuncă și să înregistrăm modificarea tipului de contract individual de muncă în contract de muncă în regim de telemuncă în Revisal. Actul adițional poate fi încheiat pe o durata determinată și anume până la data împlinirii vârstei de 11 ani a copilului.  Însă, dacă suntem in situația încheierii unui nou contract de muncă la domiciliu, acesta nu va putea fi încheiat pe durată determinată pentru că nu avem o bază legală, ceea ce înseamnă că el se va aplica chiar și după împlinirea vârstei de 11 ani a copilului.

Un alt aspect pe care doresc să-l subliniez este că salariatul nu va putea beneficia de aceste zile de muncă de la domiciliu doar pentru că dorește ci va beneficia de ele doar dacă angajatorul este și el de acord, având în vedere faptul că textul de lege nu scutește părțile de întocmirea unor documente în baza cărora să se desfășoare respectiva muncă. Mai mult, angajatorul își poate completa Regulamentul Intern cu dispoziții privind punerea în aplicare a cererii salariatului.

Daca ți-a placut distribuie!


DESPRE AUTOR

Misiunea mea este să te ajut să dobândești un set valoros de informații, care să îți ofere oportunitatea unui urcuș profesional ușor și mult mai rapid.Experiența profesională, dar și o amplă activitate de cercetare a legislației, a lucrărilor de specialitate, a deciziilor curților de apel din România și, nu în ultimul rând, a deciziilor Curții de Justiție a UE, m-au făcut să realizez necesitatea existenței unei platforme dedicate specialiștilor în Resurse Umane.

Andreea Pop

Articole asemanatoare

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>