Învață online
oricând, de oriunde,
pentru o carieră de
succes în HR!

10 lucruri despre Concediul de Creștere Copil

Despre concediul de creștere copil sunt multe de spus, așa ca m-am gândit să încep cu 10 lucruri pe care orice salariat sau angajator trebuie să le cunoască. Însă nu mă voi opri aici.

Pregătesc un curs detaliat! Scrie-mi în comentarii dacă te interesează cursul privind concediul de creștere copil.

Iată cele 10 lucruri pe care trebuie neapărat să le cunoști despre concediul de creștere copil :

  1. Prescurtare : CIC sau CCC. Eu folosesc CIC.
  2. Cerere CIC : Persoanele indreptatite care au intentia de a intra in CIC au obligația să anunțe angajatorul, cu cel puțin 10 zile înainte de finalizarea concediului de maternitate sau, după caz, înainte de data estimată de începere a concediului pentru creșterea copilului, de intenția de a-și exercita dreptul la concediul pentru creșterea copilului prin depunerea unei cereri în format letric sau electronic, în care să precizeze perioada preconizată a concediului.
  3. Aprobare CIC : Angajatorul are obligația de a aproba cererea pentru concediul de creștere a copilului a oricărui salariat, conform art. 25, alin. 1 din OUG 111/ 2010.
  4. Durată CIC : Oricare din persoanele îndreptățite pot beneficia de CIC pana la vârsta de 2 ani a copilului, respectiv 3 ani a copilului cu handicap. Practic, persoana îndreptățită care solicita inițial acest tip de concediu, de obicei mama, poate rămâne in CIC pana la vârsta de 1 an si 10 luni ale copilului. Următoarele 2 luni ii revin tatălui. Tatăl nu poate renunța la dreptul lui in favoarea mamei.
  5. Indemnizație CIC : Pe durata CIC, persoana îndreptățită are dreptul la o indemnizație. Cuantumul indemnizației lunare este de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului. Cuantumul minim al indemnizației lunare nu poate fi mai mic de 1495 lei in 2023, iar cuantumul maxim al acesteia nu poate depăși valoarea de 8.500 lei.
  6. Majorare indemnizație : Cuantumul indemnizației lunare se majorează cu 50% din indemnizația cuvenită, pentru : fiecare copil născut dintr-o sarcină gemelară, de tripleţi sau multipleţi, începând cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de naştere sau în cazul suprapunerii a două sau mai multor situații de natură a genera dreptul la CIC (de exemplu mama naște un al doilea copil pe durata primului CIC), pentru fiecare dintre copii, începând cu cel de-al doilea.
  7. Stagiu de cotizare : Perioada CIC constituie perioadă asimilată stagiului de cotizare pentru stabilirea drepturilor de pensie în sistemul public și a drepturilor stabilite de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare.
  8. Vechime in muncă : Perioada CIC constituie vechime în muncă și în serviciu, precum și în specialitate și se are în vedere la stabilirea drepturilor ce se acordă în raport cu acestea, cu respectarea prevederilor Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare.
  9. Condiții reluare activitate : La reluarea activitatii. persoana îndreptățita beneficiază de condiții care nu îi sunt mai puțin favorabile, precum și de orice îmbunătățire a condițiilor de muncă la care ar fi avut dreptul dacă nu ar fi efectuat concediul.
  10. Drepturi dobândite : Drepturile în legătură cu locul de muncă dobândite de persoana îndreptăţită la data aprobării concediului pentru creşterea copilului sau care sunt în curs de a fi dobândite la data la care începe concediul se menţin pe toată durata concediului şi se aplică şi după încetarea acestuia, în condiţiile prevăzute de legislaţia în baza căreia aceste drepturi au fost acordate, de contractul colectiv de muncă sau contractul individual de muncă.

Nu uita, lăsa-mi un comentariu daca ești interesat de cursul privind concediul de creștere copil.

Daca ți-a placut distribuie!


DESPRE AUTOR

Misiunea mea este să te ajut să dobândești un set valoros de informații, care să îți ofere oportunitatea unui urcuș profesional ușor și mult mai rapid.Experiența profesională, dar și o amplă activitate de cercetare a legislației, a lucrărilor de specialitate, a deciziilor curților de apel din România și, nu în ultimul rând, a deciziilor Curții de Justiție a UE, m-au făcut să realizez necesitatea existenței unei platforme dedicate specialiștilor în Resurse Umane.

Andreea Pop

Articole asemanatoare

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>