Învață online
oricând, de oriunde,
pentru o carieră de
succes în HR!

Platforma Integrată PULS: O Soluție Modernă pentru Angajatori în Procesul de Ocupare a Forței de Muncă”

Platforma integrată PULS este o inițiativă importantă în ceea ce privește modernizarea procesului de ocupare a forței de muncă în România.

Această platformă urmează să înlocuiască platforma existentă "Servicii Online ANOFM angajatori" (S.O.A.), care oferă acces atât la aplicația S.E.M.M. (Sistemul Electronic de Mediere a Muncii) pentru declararea locurilor de muncă vacante în conformitate cu Legea Nr. 76/2002 cât și la Registrului electronic de evidență a contractelor de Internship în conformitate cu Legea Nr. 176/2018.

Este important de menționat că, obligația declarării locurilor de muncă vacante rămâne în vigoare și trebuie să fie respectată de către angajatori. Conform Art. 10 din Legea nr. 76/2002, angajatorii au obligația de a comunica agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, toate locurile de muncă vacante în termen de 5 zile lucrătoare de la vacantarea acestora. Neprezentarea acestor informații poate duce la amenzi cuprinse între 3000 și 5000 de lei.

De asemenea, procesul de declarare a locurilor de muncă vacante joacă un rol crucial în angajarea cetățenilor străini. După ce angajatorul a declarat locurile vacante, acesta trebuie să solicite o adeverință de la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (A.J.O.F.M.), care va indica dacă există cetățeni români sau din Uniunea Europeană în baza de date a A.J.O.F.M. care corespund cerințelor pentru acele posturi vacante. Dacă nu există candidați potriviți din aceste categorii, angajatorul poate proceda la angajarea cetățenilor străini.

Potrivit ANOFM, Sistemul informatic integrat “𝐏𝐔𝐋𝐒” dezvoltat în cadrul proiectului „Relația SPO cu angajatorii – #eSPOR”, POCU/801/3/15/139164, va face posibil accesul online, la funcționalități și servicii integrate în special pentru:

✅ Depunerea, solicitarea și eliberarea electronică de documente, în vederea accesului la măsurile de stimulare a ocupării forței de muncă (subvenții, prime, alte stimulente financiare) oferite de ANOFM și

✅ Declararea şi ocuparea locurilor de muncă vacante precum și servicii integrate de mediere a muncii pentru a facilita selecția sau identificarea automatizată a potențialilor candidați în vederea ocupării. 🕑

În vederea trecerii de la SOA la PULS, ANOFM roagă persoanele juridice înregistrate în baza de date a ANOFM să-și actualizeze datele aferente contului administrator/proprietar al firmei.

Platforma PULS se află în curs de implementare și va reprezenta o soluție modernă pentru angajatori în căutarea de candidați potriviți pentru locurile de muncă disponibile.


Daca ți-a placut distribuie!


DESPRE AUTOR

Misiunea mea este să te ajut să dobândești un set valoros de informații, care să îți ofere oportunitatea unui urcuș profesional ușor și mult mai rapid.Experiența profesională, dar și o amplă activitate de cercetare a legislației, a lucrărilor de specialitate, a deciziilor curților de apel din România și, nu în ultimul rând, a deciziilor Curții de Justiție a UE, m-au făcut să realizez necesitatea existenței unei platforme dedicate specialiștilor în Resurse Umane.

Andreea Pop

Articole asemanatoare

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>