Învață online
oricând, de oriunde,
pentru o carieră de
succes în HR!

Importanța Regulamentului Intern

Regulamentul Intern este, din punctul meu de vedere, un instrument de management eficient care ajută angajatorul să gestioneze resursele umane din cadrul propriei companii.

De ce este un instrument de management?

Înainte de a răspunde efectiv la aceasta întrebare, trebuie să subliniez faptul că la baza RI stau drepturile fundamentale ale angajatorului prevăzute de art. 40 din Codul Muncii si anume:

  • dreptul de organizare și funcționare a unității,
  • dreptul de control al salariaților (angajatorul stabilește atribuțiile salariaților, elaborează normele de muncă, dă dispoziții cu caracter obligatoriu pentru salariați, controlează / verifică îndeplinirea sarcinilor de serviciu)
  • dreptul de sancționare al salariaților și de concediere a acestora .

Astfel, RI este un instrument de management pentru că, cu ajutorul acestuia, angajatorul :

  • stabilește propriile reguli de disciplină în cadrul companiei,
  • aduce la cunoștința salariaților valorile si misiunea lui,
  • stabilește organizarea si funcționarea companiei, plecând de la programul de munca, modul de soluționare a cererilor / reclamațiilor salariaților cat si al conflictelor de muncă, stabilirea canalelor de comunicare in cadrul societății si pana la elaborarea politicii de formare profesionala si a procedurilor de cercetare disciplinara si de evaluare profesionala a salariaților.
  • stabilește drepturi dar si obligații suplimentare pentru salariați care îl ajută pe angajator sa –si conducă business-ul plecând de la propriile valori si obiective de business.

RI aduce transparență și claritate în desfășurarea relațiilor de muncă precum și proceduri clare de urmat, acolo unde este cazul.

Regulamentul intern este un document unilateral al angajatorului. El se întocmește in 60 de zile de la data dobândirii personalității juridice, potrivit art. 246 alin. 2 din Codul Muncii și nu de la data la care societatea are salariați.

La întocmirea RI, angajatorul este obligat sa se consulte cu sindicatul sau a reprezentanții salariaților, după caz. Consultarea nu înseamnă acordul salariaților ci presupune doar obligația de a le asculta părerea cu privire la conținutul RI.

In cazul in care angajatorul nu se consulta cu sindicatul / reprezentantii salariatilor, RI este nul.

Este bine de stiut ca OUG 37 / 2021 a eliminat, în luna mai 2021, obligația întocmirii Regulamentului Intern și a fișelor de post pentru microîntreprinderile cu până la nouă salariați. Însă, în 6 octombrie 2022, OUG 37 a fost respinsă prin lege, astfel că microîntreprinderile

  • au obligația întocmirii Regulamentul Intern. Apreciem că angajatorii trebuie să aibă în vedere termenul de 60 de zile, stipulat la art. 246 alin. 2 din Codul Muncii.
  • au obligația întocmirii a fișelor de post – de regulă, fișele de post se încheie și se semnează odată cu contractele individuale de muncă. Atât timp cât exceptarea microîntreprinderilor de la încheierea fișelor de post nu mai este aplicabilă, iar legea nu prevede un termen de întocmire a acestora, angajatorii au obligația încheierii imediate a fișelor de post.

Așa cum am spus mai sus, prin intermediul Regulamentului Intern, angajatorul stabilește reguli, proceduri și norme de conduită obligatorii pentru salariat.

Salariatul își va desfășura astfel activitatea sub autoritatea angajatorului, așa cum prevede art. 10 din Codul Muncii. Relația dintre angajator și salariat nu este una de egalitate, ci una de subordonare. Iar Regulamentul Intern este documentul cheie prin care angajatorul își poate manifesta autoritatea.

Pentru ca salariații să fie obligați să respecte prevederile RI, angajatorul trebuie să-l aducă la cunoștința lor. De altfel, acest lucru este obligatoriu, angajatorul având obligația de a aduce la cunoștința fiecărui salariat prevederile regulamentului intern, în prima zi de lucru, și de a face dovada îndeplinirii acestei obligații.

Aducerea la cunoștința salariaților a prevederilor regulamentului intern se poate realiza pe suport hârtie sau în format electronic, cu condiția ca, în acest din urmă caz, documentul să fie accesibil salariatului și să poată fi stocat și printat de către acesta.

Regulamentul intern se afișează și la sediul angajatorului.

Ce trebuie să cuprindă mai exact Regulamentul Intern?

Potrivit art. 242 din Codul Muncii, Regulamentul intern cuprinde cel puțin următoarele categorii de dispoziții:

a) reguli privind protecţia, igiena şi securitatea în muncă în cadrul unităţii;

b) reguli privind respectarea principiului nediscriminării şi al înlăturării oricărei forme de încălcare a demnităţii;

c) drepturile şi obligaţiile angajatorului şi ale salariaţilor;

d) procedura de soluţionare pe cale amiabilă a conflictelor individuale de muncă, a cererilor sau a reclamaţiilor individuale ale salariaţilor;03/10/2020 – litera a fost modificată prin

e) reguli concrete privind disciplina muncii în unitate;

f) abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile;

g) reguli referitoare la procedura disciplinară;

h) modalităţile de aplicare a altor dispoziţii legale sau contractuale specifice;

i) criteriile şi procedurile de evaluare profesională a salariaţilor.

j) reguli referitoare la preaviz;

k) informaţii cu privire la politica generală de formare a salariaţilor, dacă există.

Din acest articol poți afla ce mai trebuie să cuprindă Regulamentul Intern, în plus, fata de prevederile art. 242 din Codul Muncii.

Iar dacă ai nevoie de un RI personalizat, nu ezita să mă contactezi pe adresa de email [email protected] sau trimite-mi un mesaj pe what s up, la nr. de telefon 0728 897 779.

Daca ți-a placut distribuie!


DESPRE AUTOR

Misiunea mea este să te ajut să dobândești un set valoros de informații, care să îți ofere oportunitatea unui urcuș profesional ușor și mult mai rapid.Experiența profesională, dar și o amplă activitate de cercetare a legislației, a lucrărilor de specialitate, a deciziilor curților de apel din România și, nu în ultimul rând, a deciziilor Curții de Justiție a UE, m-au făcut să realizez necesitatea existenței unei platforme dedicate specialiștilor în Resurse Umane.

Andreea Pop

Articole asemanatoare

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>