Învață online
oricând, de oriunde,
pentru o carieră de
succes în HR!

Modificarea contractului individual de muncă

Potrivit art. 41 alin. 1 din Codul Muncii, contractul individual de muncă poate fi modificat numai prin acordul părţilor, prin încheierea unui act adiţional la contract, anterior producerii modificării.

Există însă și excepții!

În cazul în care modificarea contractului este prevăzută în mod expres de lege sau în contractul colectiv de muncă aplicabil, contractul de muncă se modifică chiar și fără acordul salariatului. Un exemplu clasic este cel al majorării salariului minim pe economie. În acest caz, angajatorul întocmește o decizie și așa cum am mai scris și în alte articole, decizia de majorare trebuie să fie individuală, nu colectivă.

Modificarea unilaterală a contractului individual de muncă este posibilă și ea, potrivit art. 40 alin. 2 din Codul Muncii, numai în cazurile și în condițiile prevăzute de Codul Muncii, după cum urmează :

  1. Modificarea locului muncii prin delegare.

Delegarea reprezintă exercitarea temporară, din dispoziţia angajatorului, de către salariat, a unor lucrări sau sarcini corespunzătoare atribuţiilor de serviciu în afara locului său de muncă.

Delegarea poate fi dispusă pentru o perioadă de cel mult 60 de zile calendaristice în 12 luni şi se poate prelungi pentru perioade succesive de maximum 60 de zile calendaristice, numai cu acordul salariatului. Refuzul salariatului de prelungire a delegării nu poate constitui motiv pentru sancţionarea disciplinară a acestuia.

  1. Modificarea locului muncii prin detașare

Detaşarea este actul prin care se dispune schimbarea temporară a locului de muncă, din dispoziţia angajatorului, la un alt angajator, în scopul executării unor lucrări în interesul acestuia. În mod excepţional, prin detaşare se poate modifica şi felul muncii, dar numai cu consimţământul scris al salariatului.

Detaşarea poate fi dispusă pe o perioadă de cel mult un an.

În mod excepţional, perioada detaşării poate fi prelungită pentru motive obiective ce impun prezenţa salariatului la angajatorul la care s-a dispus detaşarea, cu acordul ambelor părţi, din 6 în 6 luni.

Este bine de știut că salariatul poate refuza detaşarea dispusă de angajatorul său numai în mod excepţional şi pentru motive personale temeinice.

În cursul general de legislația muncii, Întocmirea, modificarea și încetarea CIM, am detaliat diferențele dintre delegare și detașare.

  1. Modificarea temporară a locului şi felului muncii în cazul unor situaţii de forţă majoră.
  2. Modificarea temporară a locului şi felului muncii ca măsură de protecţie a salariatului. De exemplu, angajatorul are obligatia sa repartizeze salariata gravidă, care a născut recent sau care alaptează la un alt loc de muncă fără riscuri, dacă condițiile de muncă nu sunt potrivite pentru salariata în cauză, conform recomandării medicului de medicina muncii ori a medicului de familie, cu menținerea veniturilor salariale.
  3. Modificarea programului de lucru, în sensul reducerii acestuia, de la 5 zile la 4 zile pe săptămână, cu reducerea corespunzătoare a salariului în cazul reducerii temporare a activităţii, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, pe perioade care depăşesc 30 de zile lucrătoare. În acest caz, angajatorul trebuie să se consulte in prealabil cu sindicatul sau cu reprezentantii salariatilor, dupa caz.

Totodată, art. 248 din Codul Muncii dă dreptul angajatorului de a modifica funcția și / sau salariul ca și sancțiune disciplinară, numai după realizarea cercetării disciplinare a salariatului. Codul Muncii prevede 3 astfel de sancțiuni:

      6. Modificarea temporară a funcției – retrogradare – cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile,

7. Modificarea salariului pe o durată de 1-3 luni cu 5-10% cu titlu de sancţiune disciplinară, 

8.  Modificarea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%, cu titlu de sancţiune disciplinară.

Sper că-ți sunt de folos aceste informații.

Dacă vrei să înveți sau să aprofundezi legislația muncii, vezi cursurile noastre și bucură-te de o reducere de 10% la un coș de minim 200 lei. Folosește codul de reducere 𝐑𝐄𝐃𝐔𝐂𝐄𝐑𝐄𝟏𝟎

Daca ți-a placut distribuie!


DESPRE AUTOR

Misiunea mea este să te ajut să dobândești un set valoros de informații, care să îți ofere oportunitatea unui urcuș profesional ușor și mult mai rapid.Experiența profesională, dar și o amplă activitate de cercetare a legislației, a lucrărilor de specialitate, a deciziilor curților de apel din România și, nu în ultimul rând, a deciziilor Curții de Justiție a UE, m-au făcut să realizez necesitatea existenței unei platforme dedicate specialiștilor în Resurse Umane.

Andreea Pop

Articole asemanatoare

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>