Regulamentul Intern este, din punctul meu de vedere, un instrument de management eficient care ...

Read More

Potrivit art. 35 din Codul Muncii, modificat de Legea 283 / 2022 : Orice ...

Read More

În funcție de riscurile existente la locul de muncă, angajatorul este obligat sa ia ...

Read More