Deducerea personala de impozit. Exemple de calcul


Deducerea personală reprezintă un avantaj fiscal acordat sub forma unei scutiri de impozit asupra unei părți din venitul net lunar. 

Aceasta se acordă numai la locurile de muncă unde salariatul are funcția de bază.

Începând cu luna ianuarie 2023, potrivit art. 77 alin. 2 din Codul Fiscal, deducerea personală cuprinde:

 • deducerea personală de bază
 • și deducerea personală suplimentară

Deducerea personala de baza:

 • se acordă persoanelor fizice al caror salariu brut realizat in luna este de pana la 2.000 de lei peste nivelul salariului de bază minim brut pe țară în luna de realizare a venitului, conform tabelului prevazut in Codul Fiscal. În situația în care, în cursul aceleiași luni, se utilizează mai multe valori ale salariului minim brut pe țară, se ia în calcul valoarea cea mai mică a salariului minim brut pe țară.
 • cuantumul deducerii depinde atat de valoarea salariului brut realizat in luna cat si de numarul persoanelor pe care salariatul le are in intretinere, asa cum se poate observa din tabel. Astfel, deducerea se aplica pana la un venit brut realizat de maximum 5000 lei in 2023 fata de 3650 de lei in 2022.
 • persoana în întreţinere poate fi soţia/soţul, copiii sau alţi membri de familie, rudele contribuabilului sau ale soţului/soţiei acestuia până la gradul al doilea inclusiv, ale cărei venituri, impozabile şi neimpozabile, nu depăşesc lunar 20% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, cu excepţia burselor scolarilor, a premiilor primite de sportivi şi/sau a pensiilor de urmaş cuvenite conform legii, precum şi a prestaţiilor sociale acordate potrivit art. 58 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – art. 77 alin. 5 din Codul Fiscal
 • În cazul în care o persoană din cele mentinate mai sus este întreținută de mai mulți contribuabili, suma reprezentând deducerea personală de bază se atribuie unui singur contribuabil, conform înțelegerii între părți, cu exceptia copiilor minori (pana in 18 ani). Pentru acestia, deducerea personală de bază se atribuie fiecărui contribuabil (parinte) în întreținerea căruia/cărora se află.
 • nu sunt considerate persoane aflate în întreţinere persoanele fizice care deţin terenuri agricole şi silvice în suprafaţă de peste 10.000 mîn zonele colinare şi de şes şi de peste 20.000 m2 în zonele montane.

 

Deducerea suplimentara:

 • se acordă doar unui singur parinte, indiferent de cuantumul venitului brut realizat;
 • parintele trebuie sa prezinte angajatorului documentul care atestă înscrierea copilului într-o unitate de învățământ și o declarație pe propria răspundere ca nu beneficiaza de acesta deducere la un alt angajator precum si ca celalalt parinte nu beneficiaza de deducerea suplimentara.
 • se acorda chiar daca salariatul beneficiaza si de deducerea personala de baza;
 • se acorda la angajatorul la care salariatul are functia de baza , potrivit art. 77 alin. 1 din Codul Fiscal care nu face distinctie intre deducerea persoanala de baza si cea suplimentara.

Deducerea personală suplimentară se acordă astfel:

a)15% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată pentru persoanele fizice cu vârsta de până la 26 de ani, care realizează venituri din salarii al căror nivel este de până la 2.000 de lei peste nivelul salariului de bază minim brut pe țară în luna de realizare a venitului (in 2023, pana la 5000 lei)

b)100 de lei lunar pentru fiecare copil cu vârsta de până la 18 ani, dacă acesta este înscris într-o unitate de învăţământ, părintelui care realizează venituri din salarii, indiferent de nivelul acestora.

 

Practic, spuneam ca deducerea are un rol in determinarea venitului impozabil asupra caruia se aplica cota de impozit de 10%.

In lectia anterioara, am dat ca exemple salariati care au obtinut venituri brute de peste 5000 lei astfel ca nu aveau dreptul la deducerea personala de baza si nici nu aveau copii in intretinere pentru a beneficia de deducerea personala suplimentara.

In următoarele exemple vom vedea cum se aplica cele doua deduceri.

Asadar,

 • calculam salariul (venitul) brut realizat de salariat in luna,
 • calculam contributiile, pe care le scadem ulterior din venitul brut realizat si aflam venitul net
 • din venitul net scadem deducerile si aflam venitul impozabil
 • aplicam cota de impozit de 10% asupra venitului impozabil
 • din venitul net scadem cuantumul impozitului si aflam salariul net.

 

Exemplul 7.

Salariat peste 26 de ani,  incadrat cu 3500 lei, cu functia de baza. Fara sporuri, indemnizatii. Fara persoane in intretinere. Calculam salariul net pentru luna ianuarie 2023 – luna intreaga.

Pasi de urmat:

1. Calcul salariu aferent timpului lucrat : 3500/20*20 = 3500 lei

2. Calcul salariu (venit) brut realizat = 3500 + 0 = 3500 lei (nu are sporuri / indemnizatii)

3. Calcul contributii :

CAS: 3500 * 25% = 875 lei

CASS: 3500 * 10% = 350 lei

4. Calcul venit net (salariu brut realizat – contributii): 3500 – 875 – 350 = 2275 lei

5. Calcul deduceri: Salariatul beneficiaza doar de deducerea personala de baza pentru ca venitul sau brut se incadreaza in plafonul prevazut de Codul Fiscal. In schimb, pentru ca nu are pana in 26 de ani si nici copii in intretinere nu va beneficia de deducerea personala suplimentara.

Conform Codului Fiscal, deducerea personala de baza aplicabila unui salariat fara persoane in intretinere pentru un venit brut realizat de 3500 lei este de 15% din salariul minim brut pe economie - in ianuarie 2023.  

Atentie!

1.  Un salariat care in octombrie 2023 obtine un venit brut realizat de 3500 lei, va beneficia de o deducere personala de 18% pentru ca, cuantumul acesteia se calculeaza in functie de salariul minim pe economie care a crescut la 3300 lei.

2. Acest procent nu se aplica asupra venitului brut realizat, ci asupra salariului minim brut pe economie, astfel ca din nou vom avea o diferenta, asa cum vom vedea din ultimul exemplu din aceasta lectie.


DP (deducere personala): 3000 * 15% = 450 lei – suma pentru care nu se plateste impozit

6.Calcul venit impozabil (venit net – deducerea de impozit): 2275 – 450 = 1825

7. Calcul impozit (10% din venitul impozabil) : 1825*10% = 183 lei

8. Calcul salariu net (venit net – impozit): 2275 -183 = 2092 lei

 

Exemplul 8

Salariat, 30 de ani,  incadrat cu 3500 lei cu functia de baza la angajator.  Fara sporuri, indemnizatii. 2 copii in intretinere. Calculam salariul net pentru luna ianuarie 2023 (luna intreaga).

Diferenta dintre exemplul 1 si exemplul 2 rezida in numarul de persoane (mai precis copii) pe care salariatul ii are in intretinere. Salariatul va beneficia de o deducere mai mare si implicit de un salariu net mai mare, asa cum poti vedea in exemplul de mai jos :

Pasi de urmat:

1.Calcul salariu aferent timpului lucrat : 3500/20*20 = 3500 lei

2.Calcul salariu (venit) brut realizat = 3500 lei (nu are sporuri, indemnizatii).

3. Calcul contributii :

CAS: 3500 * 25% = 875 lei

CASS: 3500 * 10% = 350 lei

4.Calcul venit net (salariu brut realizat – contributii): 3500 – 875 – 350 = 2275 lei

5.Calcul deduceri: Salariatul beneficiaza atat de deducerea personala (DP) de baza cat si de deducerea personala suplimentara de 200 de lei (100 lei pentru fiecare copil).

Deducerea personala de baza pentru un venit brut realizat de 3500 lei si 2 persoane in întreținere  este de aceasta data de 25% din salariul minim brut pe economie.

Atentie!

1.  Un salariat cu 2 persoane in intretinere care in octombrie 2023 obtine un venit brut realizat de 3500 lei, va beneficia de o deducere personala de 28% pentru ca, cuantumul acesteia se calculeaza in functie de salariul minim pe economie care a crescut la 3300 lei.

2. Acest procent nu se aplica asupra venitului brut realizat, ci asupra salariului minim brut pe economie, astfel ca din nou vom avea o diferenta, asa cum vom vedea din ultimul exemplu din aceasta lectie.

DP de baza: 3000*25% =750 lei

DP suplimentara : 200 lei

DP Total = 750 + 200 = 950 lei – suma pentru care nu se plateste impozit

6.Calcul venit impozabil (venit net – deduceri): 2275-950 = 1325 lei

7. Calcul impozit (10% din venitul impozabil): 1325*10% = 133 lei

8. Calcul salariu net (venit net – impozit): 2275 -133 = 2142 lei

 

Exemplul 9.

Salariat, 24 de ani, incadrat cu 3500 lei, cu functia de baza la angajator.

Fara sporuri, indemnizatii. 3 persoane in intretinere (sotia + 2 copii).

Calculam salariul net pentru luna ianuarie 2023 (luna intreaga).

Pasi de urmat:

1.Calcul salariu aferent timpului lucrat : 3500/20*20 = 3500 lei

2.Calcul salariu (venit) brut realizat = 3500 lei (fara sporuri, indemnizatii).

3. Calcul contributii :

CAS: 3500 * 25% = 875 lei

CASS: 3500 * 10% = 350 lei

4.Calcul venit net (salariu brut realizat – contributii): 3500 – 875 – 350 = 2275 lei

5. Calcul deduceri: Salariatul beneficiază atat de deducerea personala de baza cat si de deducerea personala suplimentara.

Astfel, deducerea personala de baza pentru un venit brut realizat de 3500 lei si 3 persoane in întreținere (se ia in calcul si sotia) este de aceasta data 30% din salariul minim.

Atentie!

1.  Un salariat cu 3 persoane in intretinere care in octombrie 2023 obtine un venit brut realizat de 3500 lei, va beneficia de o deducere personala de 33% pentru ca, cuantumul acesteia se calculeaza in functie de salariul minim pe economie care a crescut la 3300 lei.

2. Acest procent nu se aplica asupra venitului brut realizat, ci asupra salariului minim brut pe economie, astfel ca din nou vom avea o diferenta, asa cum vom vedea din ultimul exemplu din aceasta lectie.

DP de baza: 3000*30% =900 lei

iar deducerea personala suplimentara este :

 • 15% din salariul minim pentru ca are 25 de ani +
 • 200 de lei pentru ca are 2 copii in intretinere inscrisi intr-o unitate de invatamant (100 lei pentru fiecare copil).

DP suplimentara :

 • 3000*15% = 450 (deducere pentru salariatii cu varsta de pana in 26 de ani) +
 • 200 lei (2 copii in intretinere)

DP Total = 900 + 450 + 200 = 1550 lei  = suma pentru care nu se plateste impozit

6.Calcul venit impozabil (venit net – deduceri): 2275-1550 = 725 lei

7. Calcul Impozit (10% din venitul impozabil): 725*10% = 73 lei

8. Calcul salariu net (venit net – impozit): 2275 – 73 = 2202 lei


Exemplul 10 - reiau exemplul 8 pentru a vedea o diferenta

Salariat peste 26 de ani,  incadrat cu 3500 lei, cu functia de baza. Fara sporuri, indemnizatii. Fara persoane in intretinere. Calculam salariul net pentru luna octombrie 2023 – luna intreaga.

Pasi de urmat:

1. Calcul salariu aferent timpului lucrat : 3500/22*22 = 3500 lei

2. Calcul salariu (venit) brut realizat = 3500 + 0 = 3500 lei (nu are sporuri / indemnizatii)

3. Calcul contributii :

CAS: 3500 * 25% = 875 lei

CASS: 3500 * 10% = 350 lei

4. Calcul venit net (salariu brut realizat – contributii): 3500 – 875 – 350 = 2275 lei

5. Calcul deduceri: Salariatul beneficiaza doar de deducerea personala de baza pentru ca venitul sau brut se incadreaza in plafonul de + 2000 lei peste salariu minim. In schimb, pentru ca nu are pana in 26 de ani si nici copii in intretinere nu va beneficia de deducerea personala suplimentara.

Conform Codului Fiscal, deducerea personala de baza aplicabila unui salariat fara persoane in intretinere pentru un venit brut realizat de 3500 lei este de 18% din salariul minim brut pe economie  - in octombrie 2023

Atentie!

1.  Cuantumul deducerii se calculeaza in functie de salariul minim pe economie care a crescut la 3300 lei.

2. Cuantumul deducerii asa cum rezulta din Codul Fiscal nu se aplica asupra venitului brut realizat, ci asupra salariului minim brut pe economie care este de 3300 lei.

DP (deducere personala): 3300 * 18% = 594 lei – suma pentru care nu se plateste impozit

6.Calcul venit impozabil (venit net – deducerea de impozit): 2275 – 594 = 1681

7. Calcul impozit (10% din venitul impozabil) : 1681*10% = 168 lei

8. Calcul salariu net (venit net – impozit): 2275 -168 = 2107 lei


Astfel, observam ca salariul nostru castiga cu 15 lei in plus fata de luna ianuarie 2023Acest minicurs face parte din cursul aprofundat C.I.M. , la care poti face upgrade si tu cu doar 70 lei - adauga cursul C.I.M. in cos si folosește cuponul de reducere: Reducere_CIM_clienti

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>