Lecția 2.10. Munca suplimentară


Spuneam că norma întreagă presupune prestarea a 40 de ore / săptămâna, dar poate ajunge la maximum 48 de ore / săptămână dacă salariatul prestează ore suplimentare.

Potrivit art. 120 alin. 2 din Codul muncii, munca suplimentară nu poate fi efectuată fără acordul salariatului, cu excepția cazului de forță majoră sau pentru lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării consecințelor unui accident.

Durata timpului de muncă, ce include și orele suplimentare, poate fi prelungită chiar și peste 48 de ore pe săptămână, cu condiția ca media orelor de muncă, calculată pe o perioadă de referință de 4 luni calendaristice, să nu depășească 48 de ore pe săptămână, potrivit art. 114 alin. 2 din Codul Muncii.

Așadar, un salariat poate presta maxim 8 ore suplimentare / săptămână, prin excepție, se pot presta și mai mult de 8 ore cu condiția ca media orelor de muncă, calculată pe o perioadă de referință de 4 luni calendaristice, să nu depășească 48 de ore pe săptămână.

Ce facem cu orele suplimentare? Cum le plătim?

Ei bine, să presupunem că salariatul Popescu a efectuat 2 ore suplimentare în data de 27 iulie 2021.

  1. Primul pas al angajatorului este acela de a plăti salariatului contravaloarea orelor suplimentare la sfârșitul lunii în care acestea au fost prestate. Dacă ora de muncă se plătește cu 30 de lei, angajatorul îi va plăti salariatului nostru 60 de lei în plus la sfârșitul lunii iulie pentru cele 2 ore suplimentare.

Este normal ca salariatul să primească, în primul rând, salariul pentru munca depusă. Nimic in plus.

  1. Al doilea pas este acela de a compensa orele suplimentare prestate prin ore libere plătite în următoarele 90 de zile calendaristice după efectuarea acestora.
  2. Iar al treilea pas constă în plata unui spor de minim 75%, numai dacă angajatorul nu acordă ore libere plătite în următoarele 90 de zile calendaristice.

De aceea, sporul se plătește după ce au trecut cele 90 de zile calendaristice, timp în care angajatorul a făcut tot posibilul să-i dea cele 2 ore libere salariatului care a prestat munca suplimentară, dar nu a reușit.

Și am calculat sporul de 75% pentru cele doua ore suplimentare, spor raportat la contravaloarea orei prestate de 30 de lei și am aflat că cuantumul acestuia este de 45 de lei.

30 lei / ora * 75% = 22,5 lei sporul pentru 1 oră

22,5 lei * 2 (ore) = 45 lei – sporul aferent celor 2 ore suplimentare efectuate în iulie 2021.

 

Acest spor se va putea plăti după expirarea termenului de 90 de zile, adică cel mai devreme pe 25 octombrie, dacă avem lichidare sau la început de noiembrie, odată cu salariul aferent lunii octombrie.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>