Lecția 2.16. Concediul de îngrijitor


Legea 283 / 2022 completează Codul Muncii cu un nou concediu, si anume concediul de îngrijitor.

Potrivit 153 indice 1, alin. 2, concediul de îngrijitor este concediul acordat salariaților, în baza unei solicitări scrise, în vederea oferirii de îngrijire sau sprijin personal unei rude sau unei persoane care locuiește în aceeași gospodărie cu salariatul și care are nevoie de îngrijire sau sprijin ca urmare a unei probleme medicale grave.

Problemele medicale grave, precum și condițiile pentru acordarea concediului de îngrijitor se stabilesc prin Ordinul nr. 2172/3829/2022 privind acordarea concediului de îngrijitor.

Ce trebuie să reții cu privire la concediul de îngrijitor :

 • angajatorul are obligaţia acordării concediului de îngrijitor salariatului, la solicitarea scrisă a acestuia. În termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la momentul înaintării solicitării, salariatul are obligaţia depunerii la angajator a documentelor prin care face dovada faptului că persoana căreia i-a oferit îngrijire sau sprijin este rudă sau o persoană care locuieşte în aceeaşi gospodărie cu acesta, precum şi a existenţei problemei medicale grave care a determinat solicitarea concediului de îngrijitor de către salariat - art. 2 din Ordinul 2172.
 • durata concediului de îngrijitor este de de 5 zile lucrătoare într-un an calendaristic. Prin CCM sau legi speciale, se poate stabili o durata mai mare – art. 1521 alin. 1 din Codul Muncii introdus de Legea 283 / 2022;
 • OUG 42 / 2023 modifica Codul Muncii in sensul prevederii plății acestui tip de concediu;
 •  nu se include în durata concediului de odihnă anual şi constituie vechime în muncă şi în specialitate – art. 1521 alin. 3 din Codul Muncii introdus de Legea 283 / 2022;
 • la stabilirea duratei concediului de odihnă anual, se consideră perioada de activitate prestată – art. 145, alin. 4 din Codul Muncii – modificat de Legea 283 / 2022;
 • salariații care beneficiază de concediul de îngrijitor sunt asigurați, pe această perioadă, în sistemul asigurărilor sociale de sănătate fără plata contribuției. Practic, Codul Muncii prevede pe de - o parte ca acest tip de concediu este platit, pe de alta parte ca nu se plateste contributia la sanatate. Asadar, ramane de vazut daca este o scapare sau intr-adevar pentru acest concediu nu se va datora contributia la sanatate.
 • perioada concediului de îngrijitor constituie stagiu de cotizare pentru stabilirea dreptului la indemnizație de șomaj și indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă acordate în conformitate cu legislația în vigoare – art. 1521 alin. 4 din Codul Muncii introdus de Legea 283 / 2022.
 • angajatorii pot stabili programe individualizate de muncă inclusiv pentru cei care îndeplinesc condițiile de a solicita concediul de îngrijitor (in vederea evitarii unui astfel de concediu, din punctul meu de vedere) – art. 118 alin. 1 din Codul Muncii, modificat de Legea 283 / 2022. Atunci când programul individualizat de muncă are o durată limitată, salariatul are dreptul de a reveni la programul de muncă inițial la sfârșitul perioadei convenite, dar si anterior încheierii perioadei convenite, în cazul schimbării circumstanțelor care au condus la stabilirea programului individualizat – art. 118 alin. 6 dn Codul Muncii introdus de Legea 283 / 2022.
 • angajatorii nu vor putea dispune concedierea salariaților pe durata efectuării concediului paternal și a concediului de îngrijitor sau pe durata absentării de la locul de muncă în condițiile reglementate la art. 1522. – 60 alin. 1, lit i din Codul Muncii introdus de Legea 283 / 2022.
 • neacordarea concediului de îngrijitor salariaților care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 152 indice 1 din Codul Muncii, cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei – 260 alin. 1 litera t din Codul Muncii, nou introdus de Legea 283 / 2022
 • drepturile dobândite de salariat anterior momentului acordării concediului de îngrijitor se mențin pe toată durata concediului – 51 alin. 3 din Codul Muncii, nou introdus de Legea 283 / 2022
 • salariații care consideră că au fost concediați pentru exercitarea drepturilor prevăzute la art. 17 alin. (3), art. 18 alin. (1), art. 31, 1521, 1522, 1532 şi art. 194 alin. (2) pot solicita angajatorului să prezinte, în scris, suplimentar faţă de prevederile alin. (3), motivele pe care s-a fundamentat decizia privind concedierea – 62 alin. 4 din Codul Muncii, nou introdus de Legea 283 / 2022.

Concediul de îngrijitor cu o durată de 5 zile lucrătoare prevăzut în Codul Muncii nu trebuie confundat cu concediul medical de 45 de zile calendaristice care se acordă pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice, introdus de Legea 24 / 2022 care modifică Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>