Servicii

Întocmirea

Regulamentului Intern

personalizat

Elaborare RI în funcție de specificul companiei tale.

Regulament intern

Servicii imigrări

complete

Asistență în obținerea avizelor de muncă și a permiselor de ședere.

Servicii imigrari
>